Hüseynzadə Əlibəy (1864-1940)


Azərbaycan şairi, alim, publisist, həkim, rəssam, maarifçi.