"Gülüstan" sarayı


Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi saray. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, onun Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-1982) tikilmişdir.