"Kaşaqan"


Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin yataq.