"Kverner"


Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və neft hasilatı, neft maşınqayırması, elektrik stansiyalarının, platformaların inşası sahəsində ixtisaslaşmış Norveç şirkəti.