"İrşad"


1905-1908-ci illərdə Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunan gündəlik, ictimai-siyasi, ədəbi qəzet. Radaktoru Əhmədbəy Ağayev olub.