Türkmənçay ‎müqaviləsi


İkinci Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində 1828-ci il 10 fevralda Rusiya ilə İran arasında Türkmənçay kəndində bağlanmışdır. Müqavilə nəticəsində Azərbaycan iki yerə bölünmüşdür. Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə, Cənubi Azərbaycan isə İranın tərkibinə daxil edilib.