Məmmədquluzadə Cəlil (1866-1932)


 Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, jurnalist, ictima xadim.