Sərəxs


Türkmənistanda şəhərtipli qəsəbə. 1996-cı ilin mayında burada Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan arasında bir-birilərinə azad tranzit rejimi vermək haqqında dördtərəfli saziş imzalanıb.