Şuşinski Seyid (1889-1965)


Azərbaycan xanəndəsi.