Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar


Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Kasablanka zirvə toplantısında çıxışı (13 dekabr 1994-cü il) sənədinə tarixi arayış
"Ümumdünya Bankının təşkil etdiyi "Azərbaycan üçün investisiyalar" beynəlxalq konfransının açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı" (Paris, 5 dekabr 1995-ci il) sənədinə tarixi arayış
"İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının dördüncü zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı (Aşqabat, 14 may 1996-cı il)" sənədinə tarixi arayış
"Qara Dəniz Hövzəsi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Dövlət Başçılarının Zirvə Görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi (Moskva, 25 oktyabr 1996-cı il)" sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı təşkilatının üzvü olan ölkələrin rəhbərlərinin VIII zirvə görüşündə nitqi (Tehran, 11 dekabr 1997-ci il)" sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən" (Bakı, 1 may 2000-ci il) sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Siyasi Komissiyasının Bakıda keçirilən 44-cü sessiyasının iştirakçılarını qəbul edərkən söhbətindən (Prezident sarayı, 5 dekabr 2000-ci il)" sənədinə tarixi arayış
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Yalta zirvə görüşündə nitqi (20 iyul 2002-ci il)" sənədinə tarixi arayış