Avropa Şurası


Avropa dövlətlərinin siyasi məsləhət təşkilatı. AŞ-nin Nizamnaməsi 1949-cu ilin 5 mayında Londonda qəbul edilib və həmin ilin avqustunda da qüvvəyə minib. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ilin yanvarından Avropa Şurasının üzvüdür.Strasburq şəhəri. Avropa Şurasının binası