Yanayev-Kryuçkov


1991-ci ildə SSRİ-də qiyam təşkilatçıları.