Xalq artisti Həsən Məmmədova - Bakı şəhəri, 21 noyabr 1998-ci il


Hörmətli Həsən Məmmədov!

Sizi - müasir Azərbaycan kinosunun və milli teatrımızın görkəmli nümayəndəsini anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

Azərbaycan teatr sənətinin zəngin ənənələri sizin yaradıcılığınızla müasir kinomuzda öz təcəssümünü tapmışdır. 60-70-ci illərdə ekran həyatı verdiyiniz parlaq obrazlar qalereyası kino salnaməmizin unudulmaz səhifələrini təşkil edir. Fitri istedad və zəhmətsevərliklə səciyyələnən yaradıcılığınız sizə kişi rolunun ən yaxşı ifaçısı kimi kino həvəskarlarının dərin hörmət və rəğbətini qazandırmışdır. Böyük aktyorluq məharətiniz sayəsində Azərbaycan kinosu ölkəmizin hüdudlarından kənarda da şöhrət tapmışdır.

Xalqımızın keçmiş və müasir tarixi çəkildiyiniz rolların əsas ilham mənbəyi olmuşdur. Siz müasirlərimizin və tarixi qəhrəmanlarımızın obrazlarını tam təbiiliyi və dolğunluğu ilə ekranda canlandırmaqla milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində və yetişməkdə olan nəslin qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində böyük xidmətlər göstərmisiniz.

Dədə Qorqud və Bəxtiyar, Əsgər və Qaraş kimi qəhrəmanlarımız azərbaycanlı mentalitetinin bütün incəliklərini özündə əks etdirir. Yaratdığınız obrazlar öz fikir və düşüncələrini tamaşaçıya təkcə sözlə deyil, həm də təbiətinizə xas olan təmkinlilik və həyata fəlsəfi münasibəti ifadə edən müxtəlif bədii vasitələrlə çatdıra bilir.

Müxtəlif illərdə layiq görüldüyünüz yüksək dövlət mükafatları və fəxri adlar yaradıcılığımıza olan ümumxalq məhəbbətinin aydın ifadəsidir.

Əminəm ki, böyük sənətkar təcrübəsi toplamış kamil bir aktyor kimi müstəqil Azərbaycanımızın mədəniyyətinin inkişafı və onun uca zirvələr fəth etməsi yolunda bundan sonra da səmərəli fəaliyyət göstərəcək və pərəstişkarlarınıza yeni-yeni sevinclər bəxş edəcəksiniz.

Sizə xoşbəxtlik və cansağlığı, sənət yollarında böyük uğurlar arzulayıram.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Tarixi arayış

MƏDƏNİYYƏT