MÜSAHİBƏLƏR


"Rossiyski fermer" qəzetinin müxbiri ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin söhbəti - 3 avqust 1993-cü il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətlərini icra edən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin "Sobesednik" qəzetinin müxbiri ilə müsahibəsi - 9 avqust 1993-cü il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin "Nezavisimaya qazeta"nın müxbiri ilə müsahibəsi - 24 avqust 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfər zamanı Parisdə mətbuat konfransında bəyanatı - 21 dekabr 1993-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfərə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 8 fevral 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 22 fevral 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya rəsmi səfərin yekunlarına dair mətbuat konfransında bəyanatı - 24 fevral 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Brüsseldə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində mətbuat konfransında çıxışı - 4 may 1994-cü il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinə qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 9 iyun 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Rossiyskaya qazeta"nın müxbirinə müsahibəsi - 15 iyun 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasından vətənə yola düşərkən "Mehrabad" hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 2 iyul 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Utro Rossii" qəzetinə müsahibəsi - 6 iyul 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Nedelya"nın xüsusi müxbirinə müsahibəsi - 24 avqust 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qahirədə "Dünya əhalisi və inkişaf" mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Misir Ərəb Respublikasına yola düşərkən Binə hava limanında müxbirin sualına cavabı - 4 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya MDB üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşünə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə musahibəsi - 8 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya uçarkən təyyarədə "Delovoy mir" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - 8 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra mətbuat konfransında bəyanatı - 20 sentyabr 1994-cü il  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında iştirak etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarııına səfərə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistin sualına cavabı - 25 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-ın CNN Televiziya Şirkətinin müxbirinə müsahibəsi - 29 sentyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türk Dövlətləri Basçılarının 2-ci Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün İstanbula yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 18 oktyabr 1994 - cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya MDB Dövlət Başçılarının görüşünə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 21 oktyabr 1994-cü il
Türkmənistanın müstəqillik qazanmasının 3-cü ildönümü münasibətilə şənliklərdə iştirak etmək üçün Aşqabata yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə qısa müsahibəsi - 26 oktyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Aşqabatda Pakistanın Baş naziri Bənəzir Bhutto ilə görüşdən sonra jurnalistlərə müsahibəsi - 26 oktyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ankarada Türkiyə, Azərbaycan və xarici ölkə jurnalistləri üçün mətbuat konfransında bəyanatı - 1 noyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi münasibətilə Türkiyədə keçirilən yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə qısa müsahibəsi - 1 noyabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya işgüzar səfərə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 17 noyar 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Budapeşt şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 4 dekabr 1994-cü il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Budapeştdən Vətənə qayıdarkən zirvə toplantısının yekunları barədə təyyarədə jurnalistlərə müsahibəsi - 7 dekabr 1994-cü il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Kasablanka Zirvə toplantısına gedərkən İstanbulun Atatürk hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 12 dekabr 1994-cü il
İslam Konfransı Təşkilatının Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Mərakeşə yola düşərkən Binə hava limanında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin jurnalistlərə müsahibəsi - 12 dekabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İKT-nin yeddinci zirvə görüşündən vətənə qayıdarkən İstanbulun Atatürk hava limanında Türkiyə və Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibəsi- 16 dekabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Reklamni vestnik"in müxbirinə müsahibəsi - 30 dekabr 1994-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qanlı Yanvar faciəsinin 5-ci ildönümü ilə bağlı şəhidlər xiyabanında jurnalistlərin sualına cavabı - 20 yanvar 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Birliyi rəhbərləri ilə görüşmək üçün Belçikaya yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 17 aprel 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Brüsseldən Vətənə dönərkən təyyarədə müsahibəsi - 18 aprel 1995-cı il  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bolqarıstana və Rumıniyaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında mətbuat üçün bəyanatı - 29 iyul 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bişkekdən zirvə toplantısından Bakıya qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərlə müsahibəsi - 29 avqust 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin BMT-nin 50 illik yubileyi ilə əlaqədar BMT Baş Məclisinin xüsusi təntənəli iclasında iştirak etmək üçün ABŞ-a yola düşərkən İstanbulun Atatürk hava limanında mətbuat konfransında bəyanatı - 20 oktyabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin BMT-nin 50 illiyi ilə əlaqədar yubiley təntənələri zamanı ABŞ-ın nüfuzlu mətbuat orqanları və informasiya agentliklərinin müxbirlərinə müsahibəsi - Nyu-York, 24 oktyabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin CNN teleşirkətinin müxbirinə müsahibəsi - 25 oktyabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Azərbaycanda investisiya imkanları" beynəlxalq konfransına həsr olunmuş mətbuat konfransı - London, 29 noyabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Londonda Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibəsi - London, 1 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin RİTA-SOTA-nın müxbiri Andrey Urbana müsahibəsi - London, 1 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyanın "Ekonomist" jurnalının müxbirinə müsahibəsi - London, 1 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Mond diplomatik" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - Paris, 3 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İngiltərənin "Midl ist maqazin" jurnalının müxbirinə müsahibəsi - Paris, 4 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Mond" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - Paris, 4 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "İnterneyşnl Herald Tribyun" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - Paris, 4 dekabr 1995-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransa televiziyasının müxbiri ilə müsahibəsi - Paris, 11 yanvar 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan ölkələrin dövlət başçıları şurasının iclasında iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 17 yanvar 1996-cı il
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası hökumətləri arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsas prinsipləri və istiqamətləri haqqında sazişlər imzalandıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın Baş naziri V. S. Çernomırdinlə birgə mətbuat konfransı - Moskva, Ağ ev, 18 yanvar 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Prezidenti Aparatı İnformasiya İdarəsi rəisinin müavini Marina Nekrasovaya müsahibəsi - Moskva, 18 yanvar 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvadan vətənə yola düşməzdən əvvəl "Vnukovo-2" aeroportunda jurnalistlərə bəyanatı - 20 yanvar 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Həştərxan televiziyasının müxbiri ilə müsahibəsi - 15 fevral 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Kalmıkiya Prezidenti Kirsan İlyumjinovun Bakı səfəri zamanı Azərbaycan ilə Kalmikiya arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandıqdan sonra Kalmıkiya televiziyasının müxbirinə müsahibəsi - 20 fevral 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında jurnalistlərin sualına cavabı - 8 mart 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Televiziyasının müxbiri ilə müsahibəsi - Tbilisi, 10 mart 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan İslam Respublikasına rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 9 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Vətənə yola düşməzdən əvvəl Lahor Hava Limanında Pakistan jurnalistlərinə müsahibəsi - 11 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Pakistan Televiziyasının müxbiri ilə müsahibəsi - 11 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qərbi Avropa ölkələrinə işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında müxbirlərin suallarına cavabı - 21 aprel 1996-cı il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Konfrans Mərkəzində Zaqafqaziyanın digər iki respublikasının prezidentləri ilə birgə mətbuat konfransı - Lüksemburq, 22 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Brüsseldən Norveçə rəsmi səfərə gələrkən Oslo Hava Limanında Norveç jurnalistinin sualına cavabı - 24 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Norveçdə dəniz neft platforması ilə tanışlıqdan sonra respublika televiziyasına müsahibəsi - 26 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Qərbi Avropa ölkələrinə səfərdən qayıtdıqdan sonra respublika milli televiziyasına müsahibəsi - 27 aprel 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Məşhəd Hava Limanında İran milli televiziyasının müxbirinə müsahibəsi - 12 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Məşhəd - Sərəxs - Təcən dəmiryolu magistralının təntənəli açılışı mərasimində iştirak etmək üçün İrana səfərə yola düşərkən Binə Hava Limanında respublika televiziyası müxbirinin sualına cavabı - 12 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 16 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri, MDB Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının sədri Yeqor Stroyevlə görüşdən sonra jurnalistin sualına cavabı - Moskva, 16 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB Dövlət Başçıları Şurasının Moskvada keçirilmiş iclasının yekunlarına dair mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağın statusu barədə suala cavabı - 17 may 1996-cı il
"Oqonyok" jurnalının müxbirləri ilə müsahibəsi - 22 may 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiyanın dövlət başçılarının, habelə Şimali Qafqaz respublikaları, diyar və vilayətləri rəhbərlərinin görüşündən qayıtdıqdan sonra Binə Hava Limanında "Mir" dövlətlərarası teleradio şirkətinin müxbiri ilə müsahibəsi - 3 iyun 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə yola düşərkən Binə Hava Limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 1 iyul 1996-cı il
İslam İnkişaf Bankının Beynəlxalq İnvestisiya Konfransının fasiləsində xarici ölkə jurnalistlərinə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müsahibəsi - 21 sentyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan, Rusiya və xarici ölkə jurnalistləri üçün mətbuat konfransında bəyanatı - Prezident sarayı, 19 oktyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkdilli Dövlətlər başçılarının birgə mətbuat konfransında jurnalistin sualına cavabı - Daşkənd, 21 oktyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkdilli Dövlətlər Başçılarının IV forumunda və görkəmli dövlət xadimi Əmir Teymurun 660 illik yubileyi mərasimində iştirak etmək üçün Daşkəndə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə bəyanatı - 21 oktyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Özbəkistan televiziyası müxbirinin sualına cavabı - Səmərqənd, 22 oktyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara Dəniz Hövzəsi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 24 oktyabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin TQRT telekanalının "Üz-üzə" proqramına müsahibəsi - Prezident sarayı, 13 noyabr 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri jurnalistinə müsahibəsi - Lissabon, 3 dekabr 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə jurnalistinə müsahibəsi - Lissabon, 3 dekabr 1996-cı il
Danimarka televiziyası müxbirinə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müsahibəsi - Lissabon, 3 dekabr 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Portuqaliya televiziyası müxbirinə müsahibəsi - Lissabon, 3 dekabr 1996-cı il
Rusiyanın "Vesti" İnformasiya-Televiziya proqramına Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müsahibəsi - Lissabon, 3 dekabr 1996-cı il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Frans-Press agentliyinin müxbirinə müsahibəsi - Paris, 14 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Fransanın "TV Arte" televiziya kanalının müxbirinə müsahibəsi - Paris, 14 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Fransanın "Ekspansion" jurnalının müxbirinə müsahibəsi - Paris, 14 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransanın həftəlik "Puan" jurnalının müxbirinə müsahibəsi - Paris 14 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Yevronyus" beynəlxalq telekanalının müxbirinə müsahibəsi - Paris, 15 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransada akkreditə olunmuş xarici jurnalistlərin suallarına cavabı Paris, "Bukets" kafesi - 15 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransanın "TV-5" televiziya kanalının müxbirinə müsahibəsi Paris-15 yanvar 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın dəvəti ilə rəsmi dövlət səfərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 24 mart 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya işgüzar səfərə yola düşərkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 26 mart 1997-ci il
Azərbaycan Respblikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan-Qırğızıstan ikitərəfli sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra birgə mətbuat konfransında bəyanatı - Prezident Sarayı, 23 aprel 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlieyevin Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin İstanbulda keçiriləcək biznes konfransında iştirak etmək üçün Türkiyəyə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 28 aprel 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Mstislav Rostropoviçin 70 illik yubiley şənliklərinə gələn kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri il görüşdə bəyanatı - Prezident sarayı, 1 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin NTV televiziyasına müsahibəsi - Ankara, 6 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin tanınmış jurnalistlərinə müsahibəsi - Ankara, 6 may 1997-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Samanyolu" televiziyasına müsahibəsi - Ankara, 6 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İstanbulda mətbuat nümayəndələri ilə görüşdə bəyanatı - 7 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "TRT", "TQRT", "Samanyolu", "NTV" televiziya kanallarının rəhbərləri ilə görüşdə çıxışı - İstanbul, "Çırağan" oteli, 8 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyədən rəsmi səfərdən vətənə qayıdarkən İstanbulun Atatürk hava limanında mətbuat konfransında bəyanatı - 8 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT; EKO) üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbədənkənar Aşqabad Zirvə Görüşünə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 13 may 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "İnstityuşnal investor" jurnalının redaktoru Stiven Kinqə və jurnalın sərmayəçisi Sisel Morenə müsahibəsi - Nyu York, 27 iyul 1997-ci il 
Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün müsahibə - 27 iyul 1997-ci il 
BMT-də akkreditə olunmuş xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - Nyu-York, BMT-nin Mətbuat mərkəzi, 28 iyul 1997-ci il 
"Uoll Strit cornal" qəzetinin müxbirlərinə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müsahibəsi - Nyu York, 28 iyul 1997-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Nyu-York Tayms" qəzeti Redaksiya Heyətinin üzvləri ilə görüşdə söhbətindən- Nyu-York, BMT-nin binası, 28 iyul 1997-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Nyu-Yorkdan Vaşinqtona gedərkən təyyarədə "Filadelfiya inkuayrer" və "Cornel of Kommers" qəzetlərinin əməkdaşları ilə müsahibəsi - 29 iyul 1997-ci il
ABŞ Prezidenti Bill Klintonun adından Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi ziyafətdən sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə bəyanatı - Vaşinqton, Ağ ev, 1 avqust 1997-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Amerikanın "Hyüston Xronikal" qəzetinin baş redaktoru Ceyms Hovard Gibbonsa müsahibəsi - Hyüston, 2 avqust 1997-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Amerikanın "Oyl ənd Qaz" jurnalının xəbərlər redaksiyasının baş redaktoru Riçard Uitliyə müsahibəsi - Hyüston, 2 avqust 1997-ci il
"Çikaqo Tribun" qəzetinin redaksiya heyəti ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Çikaqo, 4 avqust 1997-ci il  
ABŞ-a rəsmi səfərin yekunları haqqında təyyarədə jurnalistlərə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı - 6 avqust 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-a rəsmi səfərdən Vətənə qayıtdıqdan sonra Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 8 avqust 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibəsi - 26 avqust 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Polşanın "Jiçe Varşava" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - Varşava, "Belveder" iqamətgahı, 27 avqust 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin Anadolu Acansının Roma müxbiri Yasəmən Taşkına müsahibəsi - Roma, 25 sentyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliyaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 25 sentyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliyanın "Sole 24 ope" gündəlik iqtisadiyyat qəzetinin rəhbəri Antonella Skotti ilə müsahibəsi - Roma, 26 sentyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İtaliyanın "Lya Respublika" qəzetinin beynəlxalq icmalçısı Marko Ansaldoya müsahibəsi - Roma, 26 sentyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Strasburqa yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə qisa müsahibəsi - 9 oktyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan Prezidenti ilə görüşdən sonra Türkiyənin “Sabah” qəzeti müxbirinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli barədə sualına cavabı - Strasburq, Avropa sarayı, 10 oktyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Moldovada keçirilən növbəti görüşünə gələrkən rəsmi qarşılanma mərasimində jurnalistlərin suallarına cavabı - Kişinyov, Beynəlxalq hava limanı, 22 oktyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB üzvu olan ölkələrin dövlət basçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Kişinyova yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 22 oktyabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Moldova zirvə görüşündə Qazaxıstan televiziyası müxbirinin Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinə zirvə görüşü barədə sualına cavabları - 23 oktyabr 1997-ci il
İslam konfransı təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının dekabrın 9-11-də Tehranda keçiriləcək VIII Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün İran paytaxtına yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibə - 8 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Əsr-e-Azadi" qəzetinin redaktoru doktor Vahid Reyhanla müsahibəsi - 10 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin - İranın "Əhrar" qəzetinin müxbiri ilə müsahibəsi - Tehran, 10 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İranın "İqtisadiyyat dünyası" qəzetinin və İRNA Agentliyinin müxbirlərinə müsahibəsi - Tehran, 10 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İKT-nin üzvü olan ölkələrin VIII zirvə görüşündə xarici və yerli jurnalistlərin suallarına cavabları - Tehran, 11 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İKT-nin VIII Zirvə görüşündən vətənə qayıdarkən Binə hava limanında səfərin yekunları barədə jurnalistlərin suallarına cavabları - 11 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tehranda Suriyanın TV-2 kanalının direktoru doktor Yəhya Əl-Əriziyə verdiyi müsahibəsi - 11 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan milli radiosunun müxbiri ilə müsahibəsi - Tehran, 11 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Azərsun" şirkətinin "Kaspian İnvestment" bankının ("Sibank") yeni ofisinin açılışı mərasimində "Kanal - 6" televiziyası müxbirinə müsahibəsi - 29 dekabr 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana qısa müddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 24 yanvar 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabları - 13 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın Baş naziri Ryutaro Haşimotonun dəvəti ilə bu ölkəyə ilk rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 23 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın "Asaxi Simbun" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - 27 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın "Sankey Simbun" qəzetinin müxbiri ilə müsahibəsi - 27 fevral 1998-ci il
Yaponiyanın "Nikkey Simbun"qəzetinin müxbirinəmüsahibə- Tokio, Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı, 27 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin RÖYTER agentliyinin Tokio müxbiri ilə müsahibəsi - 27 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "En-Eyç-Key" telekanalına müsahibəsi - 27 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın "Yomiuri Simbun" qəzetinin müxbiri ilə müsahibəsi - 27 fevral 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tokioda mətbuat konfransında çıxışı və suallara cavabları - Tokio, Milli Mətbuat Mərkəzi, 27 fevral 1998-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Yaponiyanın "Asahi" teleşirkətinə müsahibəsi - 27 fevral 1998-ci il
"21-ci əsr"jurnalının ilk sayında dahi siyasətçi Heydər Əliyevə siyasətlə bağlı olmayan 21 suala cavab - 3 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "İzvestiya" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - 3 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Nərgiz TV" telekanalına canlı yayımla müsahibəsi - 23 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 26 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin MDB ölkələri dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 28aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Vnukovo-2" hava limanında "İnterfaks" informasiya agentliyinə müsahibəsi - Moskva, 28 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəlin Binə hava limanında qarşılanma mərasimində jurnalistlərin suallarına cavabı - 10 may 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Dövlət və Hökumət Başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Krıma yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 4 iyun 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin QİƏT zirvə görüşü iclasının fasiləsində onu əhatəyə alan jurnalistlərin suallarna cavabı - Yalta, 5 iyun 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Astana hava limanında qarşılanma mərasimindən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - 9 iyun 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkdilli ölkələrin Dövlət Başçılarının növbəti zirvə görüşündə və Astana şəhərinin yeni paytaxt elan olunması münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etmək üçün Qazaxıstan Respublikasına yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavab - 9 iyun 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rumıniya Prezidenti Emil Konstantineskunun Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatdıqdan sonra Binə hava limanında yola salınma mərasimində Rumıniya televiziyasına müsahibəsi - 1 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Moskva, Sankt-Peterburq, MDB və Baltik ölkələri jurnalistlərinin böyük bir qrup ilə görüşündə çıxışı və müsahibəsi - Prezident sarayı, 10 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavab - 19 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə görüşdə bəyanatı və suallara cavabı - London, "Klaricis" mehmanxanası, 20 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyanın "Först" jurnalının beynəlxalq prezidenti Patrik Kormakın suallarına cavabları - London, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı, 21 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bi-Bi-Si televiziyasının müxbiri ilə müsahibəsi - 21 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 24 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Türkiyənin "Saman yolu" televiziyası müxbirinin suallarına cavabı - 24 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondan Bakıya qayıdarkən Böyük Britaniyaya rəsmi səfərin yekunları barədə təyyarədə jurnalistlərlə müsahibəsi - 24 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukraynanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxış və müsahibəsi - Prezident sarayı, 29 iyul 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Yaltadan Bakıya qayıdarkən Ukraynaya səfərin yekunları barədə təyyarədə jurnalistlərə müsahibəsi - 10 avqust 1998-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakı Binə Hava limanında tarixi Böyük İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələn dövlət başçılarının və nümayəndə heyətlərinin qarşılanmasından əvvəl ölkəmizin və xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri müxbirlərinin suallarına cavabı - 7 sentyabr 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Nərgiz TV"yə müsahibəsi - 29 sentyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bərdə rayonunda seçicilərlə görüşü zamani Rusiya İctimai Televiziyası müxbirinin suallarına cavabı - 8 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində seçki məntəqəsində yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri müxbirlərinin suallarına Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin cavabı - Bakı, Səbail rayonunun 17 nömrəli seçki məntəqəsi, 9 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri barədə yerli və xarici jurnalistlər üçün bəyanat və mətbuat konfransı - Prezident sarayı, 13 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyəti yaradilmasının 75-ci ildönümü münasibətilə yubiley mərasimlərində iştirak etmək üçün qardaş ölkəyə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 28 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin «TRT-1» televiziya kanalının müxbirinə müsahibəsi - Ankara, Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı - «Hilton» mehmanxanası, 28 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ankara bəyannaməsinin imzalanması mərasimindən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Hikmət Çətinin adından təşkil edilmiş ziyafətdə Rusiya telekanalının "Vesti" informasiya proqramının Bakı müxbirinə müsahibəsi - 29 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinə səfərini başa çatdırıb vətənə qayıdandan sonra Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 31 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İstanbulun Atatürk adına Hava Limanının şərəf salonunda Türkiyə Cümhuriyyətinə səfərinin yekunları barədə jurnalistlər qarşısında bəyanatı - 31 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin SNN televiziya kanalının müxbirinə müsahibəsi - 31 oktyabr 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin ANS teleşirkətinin xüsusi müxbirinə müsahibəsi - 19 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin AzərTAC-ın və Azərbaycan Televiziyasının müxbirinə müsahibəsi - Ankara, Gülhanə Tibb Akademiyası, 19 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Nərgiz-TV" televizyasına müsahibəsi - Ankara, Gülhanə Tibb Akademiyası, 20 yanvar, 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın NTV telekanalının müxbirinə Azərbaycanda 9-cu ildönümü qeyd olunan faciə barədə müsahibəsi - Ankara, Gülhanə Tibb Akademiyası, 20 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Moskovskiy Komsomolets" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - Ankara, Gülhanə Tibb Akademiyası, 26 yanvar 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan gənclərinin II forumunda fasilə zamanı jurnalistlərin suallarına cavabı - Respublika sarayı, 2 mart 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin MDB Ölkələri Dövlət Başçılarının Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 1 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvada MDB ölkələri dövlət başçılarının zirvə görüşündən Bakıya qayıdarkən Binə Hava Limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 3 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin TRT-1 Televiziya kanalının "Dünya düşüncələri Atatürkün gözü ilə" verilişinə müsahibəsi - 6 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan jurnalistləri ilə müsahibəsi - 7 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin Anadolu ajansı müxbirinin sualına cavabı - 14 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin NATO-nun 50 illik yubileyi mərasimlərində iştirak etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 22 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Vaşinqton-post" qəzetinin jurnalistləri ilə görüşü - 26 aprel 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya ictimai televiziyasının müxbiri Aleksandr Panova müsahibə verərkən söhbətindən - 19 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın NTV Telekanalının müxbirinə müsahibəsi - London, 19 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Bi-Bi-Si radiosunun müxbiri Famil İsmayılova müsahibəsi - 20 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Nərgiz-TV" telekanalının müxbiri Murat Yetrinə müsahibəsi - 23 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Samanyolu" Televiziyasına müsahibəsi - Antalya, Simena köşkü, 28 may 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Ceylan-TV" televiziyası müxbirinin suallarına cavabı - Antalya, Simena köşkü, 8 iyun 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Prezident Sarayında Cenevrə Demokratiya Quruculuğu İnstitutunun "Media dəstəyi layihəsi" çərçivəsində Bakıda keçirdiyi konfransda iştirak edən Gürcüstan və Ermənistan jurnalistləri ilə görüşü - 1 iyul 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələlərini Ermənistanın Prezidenti Robert Koçaryan ilə müzakirə etmək üçün İsveçrəyə, Cenevrə şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 15 iyul 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələlərini Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla müzakirə etmək üçün İsveçrənin Cenevrə şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 21 avqust 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Cenevrədən Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında Azərbaycan televiziyası müxbirinin sualına cavabı - 23 avqust 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukraynanın Yalta şəhərində «Baltik-Qara dəniz əməkdaşlığı: XXI əsr Avropa inteqrasiyasına doğru ayirici xətlərsiz» mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 9 sentyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yaltadan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 11 sentyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyi münasibətilə keçirilən bayram şənliklərində iştirak etmək üçün Naxçıvana yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 10 oktyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Samanyolu" televiziyasının müxbiri ilə müsahibəsi - Naxçıvan, 14 oktyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İstanbul şəhərinin Atatürk adına Hava limanının şərəf salonunda jurnalistlərin suallarına cavabı - 31 oktyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə qardaş ölkəyə qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 31 oktyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının İstanbul Zirvə görüşünə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında yerli və xarici jurnalistlərə müsahibəsi - 17 noyabr 1999-cu il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 20 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respupblikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İstanbuldan Bakıya qayıdarkən təyyarədə ‎jurnalistlərə müsahibəsi - ‎20 noyabr 1999-cu il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına qısamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında jurnalistlərə məlumatı - 27 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasına qısamüddətli işgüzar səfərdən Bakıya qayıdarkən Binə Hava Limanında jurnalistlərə məlumatı - 29 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ukraynaya işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 30 noyabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bolqarıstan Prezidenti Petr Stoyanovun Bakıya rəsmi səfərə gəlişindən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 2 dekabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakının Səbail rayonundakı Tofiq İsmayilov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayında bələdiyyə seçkilərinə səsvermə zamanı jurnalistlərin suallarına cavabı - 12 dekabr 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya jurnalistləri qrupu ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 25 dekabr 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Ekonomiçeskaya Jizn" qəzetinin müxbirinə müsahibəsi - 2 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə qisamüddətli işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 9 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 23 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvadan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 25 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrənin Davos şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 27 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İsveçrədən Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 30 yanvar 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 12 fevral 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Vaşinqtonda Ağ evin qarşısında jurnalistlərlə görüşü zamanı nitqi - 15 fevral 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Nyu-York Tayms" qəzetinin əməkdaşları ilə görüşü - 20 fevral 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 28 fevral 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya jurnalistlərinin böyük bir qrupu ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 4 mart 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava Limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 22 mart 2000-ci il
Azərbaycan-Gürcüstan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Gürcüstan Respublikasının Prezidenti Eduard Şevardnadzenin birgə mətbuat konfransı - 22 mart 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Milli televiziyasına müsahibəsi - Tbilisi, 23 mart 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstandan Bakıya qayıdarkən Binə Hava Limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 23 mart 2000-ci il
Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının VI Zirvə Görüşündə və "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş yubiley təntənələrində iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin Binə hava limanında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qarşılanma mərasimində bəyanat və mətbuat konfransı - 8 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Jurnalist" jurnalının baş redaktoru Gennadi Maltsevə müsahibəsi - 18 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yenikənd su elektrik stansiyasının açılışı mərasimində və digər tədbirlərdə iştirak etmək üçün Gəncə şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 23 may 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO-nun) üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət basçılarının və zirvə görüşündə iştirak etmək üçün İran İslam Respublikasına yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 9 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimov ilə görüşündən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - 9 iyun 2000-ci il, Tehran, Azərbaycan prezidentının iqamətgahı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tehranın Mehrabad hava limanında İran televiziyasına qısa müsahibəsi - 9 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasına işgüzar səfər başa çatdıqdan sonra jurnalistlərə qısa müsahibəsi - Tehran, Mehrabad hava limanı, 10 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın "Mir" dövlətlərarası teleradio şirkətinin, "Mayak" radiostansiyasının və "Nezavisimaya qazeta"nın siyasi icmalçılarına müsahibəsi - 15 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 20 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın TVS kanalı xəbərlər proqramının redaktoru Svetlana Bakulinanın suallarına cavabı - Moskva, Vorobyovi Qori, 21 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Həqiqət Anı" televiziya proqramının aparıcısı Andrey Karaulov ilə müsahibəsi - 21 iyun 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvadan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 22 iyun 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya Respublikasına rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 3 iyul 2000-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Avstriya jurnalistləri ilə müsahibəsi - 6 iyul 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Literaturnaya qazeta"nın xüsusi müxbirləri ilə müsahibəsi - 12 avqust 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan Respublikasının Prezidenti Robert Köçəryan ilə görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - Yalta, Livadiya sarayı, 18 avqust 2000 - ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-formal zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Yaltaya yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 18 avqust 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Yalta zirvə görüşündən Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 19 avqust 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - Yalta, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı, 19 avqust 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvanın "Kommersant" Nəşriyyat Evinin həftəlik "Vlast" ("Hakimiyyət") jurnalının Azərbaycana həsr olunmuş əlavə nömrəsində müsahibəsi - 5 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvanın "Kommersant" qəzetinin müxbiri Azər Mürsəliyevə müsahibəsi - 5 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM dövlətləri başçılarının Zirvə Görüşündə memorandum imzalanma mərasimindən jurnalistlərin suallarına cavabı - Nyu-York, BMT-nin Baş qərargahı, 6 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ANS Yayım və Media Şirkətinin əməkdaşı Mirşahin Ağayevə ABŞ-ın Klivlend şəhərindən telefonla müsahibəsi - 26 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Klivlenddən Londona yola düşməzdən əvvəl AzərTAc-ın ABŞ-dakı xüsusi müxbirinə verdiyi müsahibə - 27 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondan Bakıya yola düşməzdən əvvəl Rusiya İctimai Televiziyasının (ORT) Böyük Britaniyadakı xüsusi müxbirinə müsahibəsi - 29 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondan Bakıya qayıdarkən Binə Hava Limanında çoxsaylı jurnalistlərin suallarına cavabı - 29 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Еrmənistаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Rоbеrt Köçəryаn ilə təkbətək görüşündən sonra jurnalistlərin suallarına cavabi - Minsk, 30 nоyаbr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü оlаn ölkələrin dövlət bаşçılаrının zirvə görüşündə iştirаk еtmək üçün Bеlаrus Rеspublikаsının pаytахtı Minsk şəhərinə yоlа düşməzdən əvvəl Binə hаvа limаnındа jurnаlistlərin suаllаrınа cаvаbı - 30 nоyаbr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukrаynа Prеzidеnti Lеоnid Kuçmа ilə təkbətək görüşüdən jurnаlistlərin suаllаrınа cаvаbı - Minsk, 1 dеkаbr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB-nin üzvü оlаn ölkələrin dövlət bаşçılаrının Bеlаrusun pаytахtı Minskdə kеçirilmiş növbəti zirvə görüşündən vətənə qаyıdаrkən Binə hаvа limаnındа jurnаlistlərin suаllаrınа cаvаbı - 1 dеkаbr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 23 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəli jurnalistlərlə müsahibəsi - Paris, Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı, 24 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Böyük Britaniyanın "Kaspian" jurnalının baş redaktoru ilə müsahibəsi - 6 fevral 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fransaya işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 3 mart 2001-ci il
Azәrbayçan Respublikasıın Prezidenti Heydәr Әliyevin Fransaya işgüzar sәfәrininbaşa çatması ilə əlaqədar jurnalistlərə müsahibəsi - Binə hava limanı, 6 mart 2001-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Skandinaviya ölkələri və Rusiyanın bir qrup jurnalisti ilə görüşü - 11 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə dost ölkəyə rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 12 mart 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin TRT televiziyasına müsahibəsi - 15 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin NTV televiziya kanalının əməkdaşları İrfan Sapmaz və Didəm Tuncaya verdiyi müsahibə - Ankara, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı – Camlı köşk, 15 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Saman yolu" televiziya kanalının müxbiri Məlih Meriçə verdiyi müsahibə - Ankara, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı - Camlı köşk, 15 mart 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin "Si-En-En Türk" televiziyasına müsahibəsi - 15 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "Sabah" qəzetinin siyasi şərhçisi Füsun Mutluya verdiyi müsahibə - Ankara, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı - Camlı köşk, 16 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyədəki rəsmi səfərdən qayıtdıqdan sonra Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - Bakı, 17 mart 2001-ci il
Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Bakının Binə Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərin suallarına cavab - 1 aprel 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləimiş Ştatlarının Prezidenti Corc Buş ilə görüşdən sonra Ağ Evin qarşısında jurnalistlərin suallarına cavabı - Vaşinqton, 9 aprel 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərdən Bakıya qayıdarkən Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 14 aprel 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkdilli dövlətlərin başçilarının İstanbul şəhərində keçiriləcək VII zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyə Respublikasına yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 25 aprel 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfərdən Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 27 aprel 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB ölkələri dövlət başçılarının Minsk şəhərində keçirilmiş növbəti görüşündən qayıdarkən, Bakının Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 1 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşdən sonra Azərbaycan jurnalistlərinin suallarına cavabı - Yalta, Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı, 6 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Yaltaya yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin suallarına cavabı - 6 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Yalta zirvə görüşündən qayıtdıqdan sonra Bakı Binə hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 7 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşündə söhbətindən - 14 iyul 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Zuğulba" dövlət iqamətgahında xarici ölkələrin kütləfi informasiya vasitələrinin Bakıda səfərdə olan rəhbərləri ilə qeyri-rəsmi şəraitdə görüşdə söhbəti - 15 iyul 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryan ilə təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - Soçi şəhəri, Daqomıs iqamətgahı, 1 avqust 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Soçiyə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 1 avqust 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB dövlət başçılarının Soçidə keçirilən qeyri-rəsmi görüşündən Vətənə qayıtdıqdan sonra Binə aeroportunda jurnalistlərə müsahibəsi - 3 avqust 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin "SNN-TÜRK" televiziya kanalına müsahibəsi - 11 sentyabr 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya İctimai Televiziyasının və İTAR-TASS agentliyinin birgə layihəsi olan "Hakimiyyət formulu" verilişində çıxışı - 27 sentyabr 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin “Vaşinqton Tayms” qəzetinə müsahibəsi - 29 noyabr 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvadan Bakıya qayıdarkən Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 1 dekabr 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya dövlət səfərinə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibəsi - 24 yanvar 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İTAR-TASS Agentliyi və digər aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşündə söhbətindən - Moskva, 26 yanvar 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasıyasına dövlət səfərindən vətənə qayıdarkən Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 26 yanvar 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 30 yanvar 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ANS Telekanalının baş redaktoru Mirşahin Ağayevə müsahibəsi - Klivlend şəhəri, 19 fevral 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Londondan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 28 fevral 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Xəzəryanı ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin suallarına cavabı - 23 aprel 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkmənistandan Bakıya qayıdarkən Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 24 aprel 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin Trabzon şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında jurnalistlərin suallarına cavabı - 29 aprel 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Trabzon zirvə görüşünün yekunlarına dair mətbuat konfransında bəyənatı - 30 aprel 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Trabzondan Bakıya qayıdarkən Binə beynəlxalq hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 30 aprel 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İrana rəsmi səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 18 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və İran İslam Şurası Məclisinin sədri Mehdi Kərrubinin görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına verdiyi cavab - 19 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasi ilə İran İslam Respublikası arasında sənədlərin imzalanması mərasimi və prezidentlərin birgə mətbuat konfransinda - İran prezidentinin dövlət iqamətgahı, 20 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Tehrandan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 20 may 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Yalta zirvə görüşündə yerli və xarici jurnalistlərə qısa müsahibəsi - 6 iyun 2002-ci il
Azәrbaycan Respublikasının prezidenti Һeydәr Әliyev GUÖAM tәşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlәt başçılarının zirvә görüşündən qayıdarkən Binə Hava limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 7 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Sankt-Peterburqa işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 8 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə bu ölkədə işgüzar səfərdən Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 9 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi qısa müsahibə - 15 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvana səfərini başa çatdıraraq Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibəsi - 19 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cəm ilə görüşündən sonra jurnalistlərə verdiкləri müsahibə - İstanbul, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı, «Çırağan» hoteli, 24 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşündən sonra prezidentlərin jurnalistlərə verdikləri müsahibə - İstanbul, Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı – «Çırağan» hoteli, 24 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatının onilliyi ilə əlaqədar bu təşkilatın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyənin İstanbul şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi qısa müsahibə - 24 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyədən işgüzаr səfərdən Bаkıyа qаyidаrkən Binə bеynəlхаlq hаvа limаnindа jurnаlistlərə vеrdiyi müsаhibə - 28 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin GUÖAM Təşkilatının Üzvü Olan Ölkələrin Dövlət Başçılarının Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Ukraynanın Yalta şəhərinə işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Bakının Binə Hava Limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibəsi- 19 iyul 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Ukraynanın Yalta şəhərinə işgüzar səfərdən Bakıya qayıdarkən Binə Beynəlxalq Hava Limanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibəsi - 20 iyul 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə Hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müsahibəsi - 10 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin işgüzar müzakirələrdən sonra Vayxır su anbarının tikinti meydançasında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 12 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Respublikanın və xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı - Naxçıvan MR Ali Məclisinin iclas salonu, 13 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya qayıdarkən Binə Hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə -15 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyasının təklif olunan dəyişikliklərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yerli və xarici jurnalistlərin suallarına cavabları - Bakı şəhərinin Səbail rayonundakı 17 nömrəli referendum məntəqəsi, 24 avqust 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gəncə şəhəri İcra hakimiyyətində keçirilən müşavirədən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - 12 sentyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gəncə şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 12 sentyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gəncədə onu müşayiət edən jurnalistlərin suallarına cavabı - 13 sentyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiya Federasiyasına iki günlük işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə bеynəlхаlq hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə vеrdiyi müsahibə - 23 sentyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya işgüzar səfəri başa çatdiqdan sonra Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərin suallariına cavabı - 24 sentyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Kişinyov şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 6 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moldovanin paytaxti Kişinyovdan Bakiya qayidarkən Binə hava limaninda jurnalistlərin suallarina verdiyi cavabı - 7 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türкiyənin İstanbul şəhərinə işgüzar səfərə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 13 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyənin «Samanyolu» televiziyasına vеrdiyi müsahibə - 13 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin İstanbuldan Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 16 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Dövlət müstəqilliyi günü şəhidlər xiyabanını ziyarət etdikdən sonra jurnalistlərin suallarına cavabı - 18 oktyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Bakı sakinləri ilə görüşündən sonra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi qısa müsahibə - 3 noyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Praqa şəhərinə yola düşməzdən əvvəl Binə beynəlxalq hava limanında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə verdiyi müsahibə - 21 noyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Praqaya səfərini başa çatdıraraq Bakıya qayıdarkən Binə hava limanında jurnalistlərə verdiyi müsahibə - 22 noyabr 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşünə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə Binə beynəlxalq aeroportunda müsahibəsi - Kiyev, 28 yanvar 2003-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin MDB dövlət başçılarının Kiyev toplantısından qayıtdıqdan sonra Binə Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərə müsahibəsi - 29 yanvar 2003-cü il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ABŞ-a yola düşməzdən əvvəl Binə hava limanında kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə müsahibəsi - 23 fevral 2003-cü il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Vaşinqtonda jurnalistlər üçün mətbuat konfransı - 26 fevral 2003-cü il
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin АBŞ-ın Klivlend şəhərindən ANS telekanalına tеlеfоnlа məхsusi müsаhibəsi - 4 mаrt 2003-cü il
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin Amеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındаn Bаkıyа qаyıdаrkən Binə bеynəlхаlq hаvа limаnındа kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrinin nümаyəndələrinə vеrdiyi müsаhibə - 14 mаrt 2003-cü il

Tarixi arayış

MÜSAHİBƏLƏR