Rəfibəyov Xudadat bəy (1878-1920)


Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi, həkim.