Dövlətlərarası "Mir" teleradio şirkəti


1992-ci ilin oktyabrından fəaliyyət göstərir. 1993-cü ilin oktyabrından Azərbaycan "Mir" teleradio şirkətini təsis edən 10 dövlət sırasına qoşulub.