Qobustan


Bakının 40 km-də yerləşən dağlıq ərazi. Qədim insanın yaşayış məskəni. Eramızdan əvvəl 10-8-ci minilliyə aid edilir.