Adam Smit İnstitutu


Müxtəlif regionların iqtisadi inkişafını elmi-nəzəri və praktik cəhətdən təhlil edərək dünya ölkələrinin perspektiv inkişaf potensialını öyrənən elmi-tədqiqat mərkəzi. Londonda yerləşir.