Məhəmməd ‎Cahan Pəhləvan ‎‎(?-1186)‎


Azərbaycan dövlət xadimi. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin Eldənizlər sülaləsindən ikinci hakimi.