Üsuli-cədid məktəbləri


Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qədər məktəb və mədrəsələrdə tətbiq edilən yeni tədris üsulu.