Azərbaycan - Avropa Şurası


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında Əməkdaşlıq Proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında" Respublika Prezidentinin sərəncamının yerinə yetirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə giriş sözü - Prezident Sarayı, 10 iyul 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə görüşdən sonra mətbuat konfransında çıxışı- Prezident sarayı, 13 iyul 1996-cı il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti xanım Leni Fişerlə söhbətindən - Strasburq, Avropa sarayı, 9 oktyabr 1997-ci il  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının baş katibi Daniel Tarşis ilə görüşdə söhbətindən - Strasburq, Avropa sarayı, 9 oktyabr 1997-ci il  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Fransada keçirilən İkinci Zirvə Görüşünə gəlmiş Azərbaycan Prezidentini müşayiət edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri və respublikamızın kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri ilə görüşdə söhbətindən - Strasburq, “Sofitel” oteli, 10 oktyabr 1997-ci il
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının zirvə görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - Strasburq, Avropa sarayı, 11 oktyabr 1997-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) nümayəndə heyəti - Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına qəbul olunmasına dair AŞPA-nın məruzəçiləri Jak Bomel və Corc Klerfayt ilə görüşdə çıxışı - Prezident sarayı, 22 yanvar 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları komitəsinin İnsan Hüquqları üzrə yardımçı komitəsinin nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 1 aprel 1998-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Ernst Mülemanla görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 22 may 1998-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının baş katibi Daniel Tarşisin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdəki söhbətindən - Prezident sarayı, 30 avqust 1998-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 21 aprel 1999-cu il  
Avropa Şurasının Baş Katibi Zati-aliləri cənab Valter Şvimmerə - Bakı şəhəri, 25 iyun 1999-cu il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel-Constonla görüşdə söhbətindən - 17 sentyabr 1999-cu il  
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Bakıda səfərdə olan nümayəndə heyəti - AŞPA-nın Siyasi Komitəsinin sədri Viktor Rufi, Komitənin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Jak Bomel, AŞPA-nın Hüquqi İşlər və İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Corc Klerfayt ilə görüşdə söhbət - Prezident sarayı 8 dekabr 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Venesiya komissiyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 18 aprel 2000-ci il 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 27 oktyabr 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) ölkəmizdə Milli Məclisə Seçkiləri müşahidə etmək üçün Bakıya gəlmiş nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbəti - Prezident sarayı, 4 noyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Canni Bukikkionun başçılıq etdiyi beynəlxalq təşkilatın nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 30 noyabr 2000-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı (АŞPА) Kоmitəsinin sədri Аndrеs Qrоssun bаşçılıq еtdiyi nümаyəndə hеyəti ilə görüşdə söhbəti - Prеzidеnt sаrаyı, 16 dеkаbr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbətindən - Bakı, 3 yanvar 2001-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini qəbul edərkən söhbətindən - 6 yanvar 2001-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Strasburqa gedəcək nümayəndə heyəti ilə görüşdə çıxışı - Prezident sarayı, 19 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxışı - 25 yanvar 2001-ci il, Strasburq 
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ilə əlaqədar təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Strasburq, 25 yanvar 2001-ci il 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri, Latviyanın Xarici İşlər naziri İndulis Berzinş ilə görüşdə söhbəti - Strasburq, Avropa sarayı, 25 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel Conston ilə görüşdə söhbəti - Strasburq, Avropa sarayı, 25 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurasının Baş katibi Valter Şvimmer ilə görüşdə söhbəti - Strasburq, Avropa sarayı, 25 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel Constonla görüşdə söhbətindən - 15 sentyabr 2001-ci il  
Avropa Şurasının baş katibi Valter Şvimmerə - Bakı şəhəri, 12 iyun 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri, Lüksemburqun baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Lidi Polfer başda olmaqla AŞ-nın nümayəndə heyətini qəbul edərkən söhbətindən - 16 iyul 2002-ci il 

Oçerklər

Azərbaycan - Avropa Şurası

Ümumi tarixi arayış

Azərbaycan - Beynəlxalq təşkilatlar‎

Tarixi arayış

Azərbaycan - Avropa Şurası

Əlavə sənədlər

XARİCİ SİYASƏT