Quliyev Tofiq (1917-2000)


Azərbaycan bəstəkarı, musiqi xadimi.