Yanayev Gennadiy (1937)


SSRİ-nin vitse-prezidenti (1990-1991).