Yuqoslaviyadakı münaqişələr


1991-1992-ci illərdə Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikasının süqutu ilə başlanan silahlı etnik qarşıdurmalar.