Bolşevik


Bolşevik, rusca çoxluğun tərəfində olan mənasının verən ifadə, 1903-cü ildə keçirilən Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyasının ikinci kongresinde Vladimir Lenin ve Yuli Martov arasında fikir ayrılığı nəticəsində yaşanan bölünmədəki tərəflərdən Lenin tərəfdarı qrup. Kongresdə Lenin tərəfdarları çoxluqda olduğu üçün rusca çoxluq anlamına gələn bolşevik, azlıqda qalan Martov tərəfdarları da menşevik olaraq adlandırıldı. Kongresdən sonra iki tərəf arasında birləşmə cəhdləri olsa da birləşmə gerçəkləşmədi ve 1912-ci ildə qəti ayrılma yaşandı. Bolşeviklər Oktyabr inqilabı ilə iqtidarı ələ keçirdi və Sovet İttifaqını qurdu.