Manat


Azərbaycan Respublikasının milli pul vahidi.