Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti


1920-1991-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının parlamenti belə adlanırdı.