Əlişir Nəvai (Nizaməddin Mir Əlişir) (1441-1501)


Özbək şairi, mütəfəkkir, dövlət xadimi. Özbək dilində "Xəmsə" yaradaraq Nizami ədəbi məktəbinin ən görkəmli davamçılarından biri kimi Yaxın Şərqdə şöhrət qazanıb.