Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti


1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda neft hasilatı ilə məşğul olan beynəlxalq şirkətlərin konsorsiumu.