‎"Kitabi-Dədə ‎Qorqud" dastanı‎


Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsidir. 2000-ci ildə Azərbaycanda "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyi qeyd olunub.