Xan


Orta əsrlərdə Şərqdə feodalların adlarının sonuna əlavə edilən titul - hökmdar.