"Molla Nəsrəddin" jurnalı


Həftəlik, illüstrasiyalı ilk Azərbaycan satirik jurnalı. İlk sayı 1906-cı il aprelin 7-də Tiflisdə çapdan çıxıb. 1906-18-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-31-ci illərdə Bakıda nəşr edilib Redaktoru və naşiri Cəlil Məmmədquluzadə olub.