Zaqafqaziya


Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan respublikalarının yerləşdiyi Qafqaz dağ silsiləsinin cənub ərazisi.