"Abşeron"


Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin yataq.