Varşava Müqaviləsi Təşkilatı


1955-ci ildə Albaniya, Bolqarıstan, Macarıstan, Almaniya Demokratik Respublikası, Polşa, Rumıniya, SSRİ və Çexoslovakiyanın Varşava Müqaviləsini imzalamaları ilə NATO-ya qarşı yaratdıqları hərbi siyasi ittifaq.