Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan kinosu gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışı - Respublika sarayı, 2 avqust 2002-ci il


Əziz kinematoqrafçılar!

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Bu gün Azərbaycan kinosu günüdür. Bu münasibətlə biz hamımız buraya toplaşmışıq ki, bu tarixi hadisəni qeyd edək. Mən sizi, Azərbaycan kinematoqrafiyasında çalışan bütün insanları, bütün kinosevərləri ürəkdən təbrik edirəm. Özünü kino sənətinə həsr etmiş bütün insanlara yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan kinosu bundan sonra daha böyük inkişaf yolu ilə gedəcəkdir.

 

Ümumi tarixi arayış

MƏDƏNİYYƏT

Tarixi arayış

MƏDƏNİYYƏT