Zaqafqaziya Federasiyası


Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın 1922 - 1936-cı illərdə daxil olduqları Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası.