БИОГРАФИЯ


Гейдар Алирза оглу Алиев - общонационалният лидер на азербайджанския народ

Гейдар Алирза оглу Алиеве роден на 10 май 1923 година в Азербайджан, град Нахичеван. През 1939 г. след завършването на Нахичеванския педагогически техникум започва обучението си в архитектурния факултет при Азербайджанския индустриален институт (сега Азербайджанската държавна нефтена академия). Войната обаче му попречва да завърши образованието си.

От 1941 година Гейдар Алиев работи като завеждащ отдел в Народния комисариат на вътрешните работи на Нахичеванската Автономна Република и Съвета на народните комисари на Нахичеванската Автономна Република, а през 1944 г. започва работа в Комитета за държавна сигурност. Оттогава Гейдар Алиев работи в системата за Държавна сигурност, от 1964 година заема длъжността заместник-председател, а от 1967 година е заместник-председател на Комитета за държавна сигурност в Министерския съвет на Азербайджанска Съветска Социалистическа Република. Получава званието «генерал-майор». През тези години придобива и специално висше образование в Ленинград (сега Санкт-Петербург), а през 1957 г. завършва историческия факултет на Азербайджанския Държавен Университет.

През юли 1969 г. на пленарното заседание на Централния комитет на Комунистическата партия на Азербайджан е избран за Първи секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Азербайджан и застава начело на Република Азербайджан. През декември 1982 г. Гейдар Алиев е избран за член на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския Съюз, назначен е на длъжност първи заместник-председател на Министерския съвет на СССР и става един от ръководителите на СССР. В продължение на двадесет години Гейдар Алиев е депутат във Върховния Съвет на СССР и пет години заема длъжността заместник-председател на Върховния Съвет на СССР.

През октомври 1987 г. Гейдар Алиев, изразявайки протеста си срещу политиката на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския Съюз и лично на Генералния секретар Михаил Горбачов, подава оставка.

Във връзка с кървавата трагедия в резултат от действията на съветските войски, която се разиграва на 20 януари 1990 година в Баку, на следващия ден Гейдар Алиев произнася реч в Представителството на Азербайджан в Москва, като изразява искане да бъдат наказани организаторите и извършителите на престъплението, извършено срещу азербайджанския народ. Изразявайки протеста си срещу двойствената политика на ръководството на СССР, а също така във връзка с конфликтната ситуация, възникнала в Нагорни Карабах, през юли 1991 г. напуска Комунистическата партия на Съветския Съюз.

След завръщането си през юли 1990 г. в Азербайджан, Гейдар Алиев живее първо в Баку, а след това в Нахичеван. Същата година е избран за депутат във Върховния Съвет на Азербайджан. През 1991-1993 година заема длъжността председател на Върховния Меджлис (Народно Събрание) на Нахичеванска Автономна Република, а също така е заместник-председател на Върховния Съвет на Република Азербайджан. На учредителния конгрес на партията «Ени Азербайджан» («Нов Азербайджан»), състоял се в град Нахичиван през 1992 г., Гейдар Алиев е избран за неин председател.

През май-юни 1993 г. в резултат на извънредното изостряне на правителствената криза, когато страната е заплашена от гражданска война и загуба на независимост, азербайджанският народ изисква от правителството всички пълномощия за Гейдар Алиев.

Тогавашните ръководители на Азербайджан са принудени да поканят официално Гейдар Алиев в Баку. На 15 юни 1993 г. Гейдар Алиев е избран за председател на Върховния Съвет на Азербайджан, а на 24 юли получава президентски пълномощия от Мили Меджлис (Народното Събрание). На 3 октомври 1993 г. Гейдар Алиев е избран за президент на Република Азербайджан с общо гласуване. На 11 октомври 1998 г., получава по време на изборите (които са с висока избирателна активност) 76,1% от гласовете, и отново е избран за президент на Република Азербайджан. Гейдар Алиев е кандидат-президент и на поредните президентски избори на 15 октомври 2003 г. оттегля кандидатурата си по здравословни причини. Гейдар Алиев е награден с няколко международни премии, получава званието на почетен доктор на университетите в различни държави и други почетни звания. Четири пъти е награждаван с ордена «Ленин», ордена «Червена Звезда» и много медали; получава званието «Герой на Социалистическия Труд», а също така е награден с медали на чужди държави.

Историческата съдба на Азербайджан през последните тридесет години е неразделно свързана с името на Гейдар Алиев. Възраждането на народа през тези години във всички области на обществено-политическия, икономическия и културния живот, е свързано с неговото име.

По време на управлението си Гейдар Алиев помогна родния му Азербайджан да преодолее тежки и сурови изпитания на времето. Той винаги се стремеше към прогреса на Азербайджан, винаги се гордееше с богатата култура и голямото историческо минало на родната си страна, винаги се безпокоеше за бъдещето на младото поколение.

Изтъкнатият политически и държавен деец, народен лидер, докато беше сред нас, живите, се превърна в легенда. Именно затова феноменът на Гейдар Алиев винаги привлича внимание, предизвиквайки възхищение, а активната му политическа дейност на общонационален лидер на азербайджанците по целия свят подробно се отразяваше както от азербайджанските, така и от световните медии.

През юни 1993 година, когато азербайджанският народ видя, че националната държавност е заплашена, в най-тежките дни, народът, който искаше смяна на властта, отново довери съдбата си на Гейдар Алиев. От своя страна Гейдар Алиев, виждайки страданията на народа си, се завърна в голямата политика на Азербайджан, като прие настоятелната му покана да се върне. Народът посреща Гейдар Алиев с надежда и радост, и денят на завръщането му влезе в историята на независимия Азербайджан като Ден на Националното Спасение.