Ху Дзинтао, Председател на Народна Република Китай (2003-2013)


Господин Гейдар Алиев, който бе изтъкнат политик от световен мащаб и изпитваше приятелски чувства към Народна Република Китай, изигра огромна роля в развитието на приятелските отношения между Китай и Азербайджан.