Джордж Буш, Президентна Съединените Американски Щати (2000-2008)


В продължение на дълъг период от време Гейдар Алиев е най-влиятелната личност в Южен Кавказ. Личният му принос при изграждането на съществуващите днес приятелските отношения между Съединените американски щати и Азербайджан, а така също за запазването на независимостта на Азербайджан е огромен. Тъкмо под негово ръководство САЩ и Азербайджан бяха съюзници в борбата против тероризма, включително по време на операциите в Афганистан и Ирак. Решителността, която той прояви за постигането на справедливо и трайно решаване на трагичния конфликт в Нагорни Карабах чрез мирни преговори, изигра огромна роля за постигането на мир и стабилност в региона. Същевременно неговата позиция и предприетите действия имаха решаващо значение за привличането на чуждестранни инвестиции в големи мащаби, които укрепиха икономическото положение на Азербайджан. Тези постижения спомогнаха за подобряването на живота на милионите азербайджанци и създадоха всички условия Азербайджан да навлезе в двайсет и първи век като независима държава.