Govor predsjednika Republike Azerbajdžan Hejdar Alijeva, na međunarodnoj konferenciji u Baku u vezi pitanja obnove povijesnog „Puta svile“ - 8. rujna 1998. godine


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Poštovani čelnici delegacija!

Dame i gospodo!

Kroz povijest ljudske civilizacije, ceste, transportne rute su uvijek igrale veliku ulogu utjecaja na sve aspekte života - politiku, gospodarstvo i kulturu. Jedan od značajnih primjera i simbola za to je veliki „Put svile“ - globalni, jedinstveni, sa ugrađenom drevnom poviješću mnogih zemalja i naroda, drevnu kinesku kulturu, velika geografska otkrića Europljana, dostignuća srednjovjekovne muslimanske renesanse i još mnogo toga.

Azerbajdžan je od davnih vremena bio važan dio velikog  „Puta svile“ zauzimajući ulogu mosta između Europe i Azije. Zemlje Kavkaza, Kaspijskog i Crnog mora bile su zona napredne trgovine, kulturnog obogaćivanja, vjerske tolerancije, bile su jedan od izvornih komponenti velikog  „Puta svile“.

Kao sastavni dio ljudske povijesti, veliki „Put svile“ iskusio je razdoblja uzdizanja i padova. Od početka doba ratova, ideoloških i geopolitičkih sukoba, podjela, on je nestao iz naših života i  postao je lijepa legenda.

Završetkom "hladnog rata" nastale su neovisne nacije, ljudske vrijednosti, demokratski standardi, integracijski procesi postali su dominantni u svjetskoj politici i ideja velikog „Puta svile“ ponovo je zauzela svoju ulogu u povijesti.

Moramo odati priznanje dalekovidnoj odluci Komisije Europske unije, koja je pokrenula u svibnju 1993. godine u Bruxellesu poseban sastanak država Kavkaza i srednje Azije, posvećen raspravi o razvojnim strategijama nacionalnih i međudržavnih prometnih, trgovačkih komunikacija.

Program transportnog koridora Europa - Kavkaz - Azija (TRASEKA), koji je osnovan na sastanku postao je jedan od najdinamičnijih i ekonomski najisplativijih projekata realizirajućih na euroazijskom kontinentu.

Tijekom proteklih pet godina, zahvaljujući bliskoj suradnji zemalja sudionica, aktivnoj potpori Komisije Europske unije, napravljeno je puno posla za nadogradnju i izgradnju komunikacijskih objekata, za razvoj relevantnih zakona i kodeksa, obuku kadrova, poboljšanje carinske i tarifne politike.

Važnim događajem za razvoj ovog programa u svibnju 1996. godine u gradu Sarahse u Turkmenistanu bilo je potpisivanje Sporazuma o rješavanju tranzitnog prijevoza između Azerbajdžana, Gruzije, Turkmenistana i Uzbekistana, kojemu su se kasnije pridružile i druge države.

Zahvaljujući ovom Sporazumu carine su bile smanjene za pedeset posto, pojednostavljene su carinske procedure, pružena je zaštita i sigurnost prijevoza. Kao rezultat toga, u posljednjih nekoliko godina obujam trgovine između Europe i Azije za trans-kavkaski koridor porastao je gotovo deset puta.

Uspješna provedba programa TRASEKA stvorila je osnovu za podizanje naše suradnje na višu razinu - donošenje programa za obnovu velikog „Puta svile“, kojemu je i posvećena naša konferencija.

Pripremljeni radnom skupinom TRASEKA "Osnovni multilateralni Sporazum o međunarodnom prijevozu za razvoj koridora Europa - Kavkaz - Azija" i njegovi tehnički programi, Deklaracija Baku imaju važno gospodarsko, političko i povijesno značenje.

Njihovo usvajanje doprinijeti će razvoju trgovine, razvoju i transportiranju prirodnih resursa, obostrano korisne gospodarske suradnje na području Europe, Crnog mora, Kavkaza, Kaspijskog mora i Azije.

Obnova povijesnog velikog „Puta svile“, koji uključuje nove zemlje i regije osigurati će mir, stabilnost i sigurnost za sve, te  postati snažnim poticajem za približavanje i uzajamno obogaćivanje naših naroda, jačanje neovisnosti i suvereniteta naših nezavisnih država, uspješnu provedbu demokratskih i tržišnih reforma koje će promicati mir, stabilnost i sigurnost za sve.

Veliki „Put svile“ potječe iz prošlosti, ali se također i javlja kao put za budućnost.

 Ja vjerujem ako ćemo kročiti kroz taj put zajedno, surađujući, poštujući i međusobno se podržavajući, taj put će dovesti naše narode blagostanju i prosperitetu.

Hvala Vam na pažnji.