Novoroční blahopřání Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva ázerbajdžánskému národu - 31. prosince roku 1998


Drazí krajani!

Vážené paní a pánové!

 

Srdečně gratuluju vám k nastupujícímu Novému roku 1999. Přeju každému občanu, obyvateli Ázerbajdžánu zdraví, štěstí, našemu národu a státu přeju míra a klidu.

Dnes je Den solidarity Ázerbajdžánců světa. Blahopřeju k tomu svátku Ázerbajdžáncům žijícím ve všech státech světa. Přeju všem ještě více solidarity a jednoty.

Plynoucí rok 1998 byl úspěšným pro naši zemi, pro náš národ. Naše svobodná země přežila rok 1998 a dovršila ještě jeden rok státní nezávislosti - sedmý rok státní nezávislosti Ázerbajdžánu. Nejhlavnějším výsledkem a největším úspěchem v minulém roce bylo to, že se tato státní nezávislost upevnila, rozvíjela se a rok 1998 se stal novou etapou v jejím zvěčnění.

V roce 1998 se v Ázerbajdžánu postupně uskutečňoval proces právního, demokratického a světského budování. V roce 1998 se v Ázerbajdžánu rozvíjela demokracie, byla zajištěna obrana práv a svobod šlověka. V Ázerbajdžánu byly provedeny velké reformy v oblasti státního budování, v hospodářství a ve všech jiných oblastech, což dalo výborné výsledky.

V roce 1998 se dovršilo 50 roků Deklarace práv člověka, která byla schválena Organizací spojených národů. V Ázerbajdžánu v této oblasti byla vykonána velká práce a naše republika ještě jednou předvedla světu svou věrnost právům člověka jako pravý demokratický stát. Jako demokratocká země Ázerbajdžán postupně uskutečňuje politiku humanismu. Po prvé na Východě v Ázerbajdžánu je odmítnut trest smrti! V důsledku humanní politiky v Ázerbajdžánu hodně lidí jsou zbavěny trestu. Z mé iniciativy za rok byly dvakrát provedeny velké amnestie. Na základě techto dvou amnestií 24 tisíce občan Ázerbajdžánu jsou zbavěny odpykání trestu. Už 270 lidem podle mých neřízení je udělena milost. V roce 1998 v Ázerbajdžánu jsou podniknuty také nové kroky v oblasti svobody slova, tisku, myšlenky; pozitivní výsledky v naší společnosti už jsou zcela zřejmé.

Jedním z nejhlavnějších výsledků roku 1998 v Ázerbajdžánu je i upevňování společensko-politické stability a její nezvrátnost. To má pro naši zemi velký význam, protože v nedávné minulosti v důsledku zmatku, různic, bezmoci a široce rozšířené zločinnosti uvnitř státu našemu národu byla způsobena velká škoda. Je zesílen boj proti zločinnosti, jsou vytvořeny příznivější podmínky pro klidný život lidí. Společensko-politická stabilita v Ázerbajdžánu pomohla upevnění a rozvíjení státnosti naší země.

V roce 1998 se v důsledku promýšlené, postupné vnější politiky upevnila pozice našeho státu ve světovém měřítku, zvyšila se její autorita. V roce 1998 byly navštívěny různé státy, naši republiku navštívili představitelé mnoha zahraničních států, byly podepsany velmi důležité pro naši země mezistátní a mezivládní dohody, smlouvy a různé jiné doklady. Ázerbajdžán se aktivně zúčastňoval všech schůzí mezinárodních organizací.

Jedním z význačných údajů roku 1998 bylo provedení 7. a 8. září v Baku Mezinárodní konfenece. Na Mezinárodní konferenci, která se konala v rámcích programu TRASEKA o obnovování Velké hedvabné cesty, se zúčastnily 32 státy světa a delegace 13 mezinárodních organizací. Hlavy států, vlád, mnoha zemí byly v čele svých delegací. Na Mezinárodní bakuské konferenci byly podepsany smlouvy, dohody mající moc velký význam, spojující Evropu s Asií, Východ se Západem a byly podepsany smlouvy a dohody, které položily základ dopravních línek majících velkou budoucnost.

Jedním z významných údajů roku 1998 bylo oslavování 75. výročí přátelské Turecké republiky, účestí ázerbajdžánské delegaci v těchto svátečních ceremoniích a podepsání ankarské deklarace o naftovodu Baku-Džejhan.

Všechno to pomohlo světu lépe poznat Ázerbajdžán, vytvořilo široké možnosti pro náš stát zauját své místo v měřítku světa. Otevřely se velké možnosti pro další rozvoj ekonomických, kulturních a vědeckých styků Ázerbajdžánu s mnoha státy.

V roce 1998 se v Ázerbajdžánu rozvíjela ekonomika. Je známo, že se během uplynulých roků v naší republice projevoval pokles ekonomiky. Tento pokles byl pozastavěn v roce 1996. Takže roky 1997 a 1998 se charakterizují jako roky ekonomického rozvoje v Ázerbajdžánu. V roce 1998 rozvoj hospodářství byl vysokým. To se dělo v důsledku vstupu Ázerbajdžánu na cestu tržních styků, úspěšného uskutečňění v našem státu ekonomických reform a v důsledku těsné integrace do světové ekonomiky.

Během posledních roků jsme podnikli vážné kroky pro uskutečnění ekonomických reform. Rok 1998 byl velmi plodným v této oblasti. Uskutečnění programu privatizace, pozemkové reformy a reformy v peněžně-úvěrové oblasti - všechno to spolu zajistilo rozvoj ekonomiky Ázerbajdžánu. V důsledku toho se blahobyt občan republiky v určité míře zlepšil, zvětšila se střední mzda, peněžní podpora a plat důchodcům.

Integrace Ázerbajdžánu do světové ekonomiky zajistila širokou spolupráci mnoha velkých naftových společenství světa s Ázerbajdžánem. Ta spolupráce v roce 1998 mělo své výsledky.

Když mluvíme o hospodářských výsledcích roku 1998, je nutno označit i to, že tento rok celkově byl moc těžkým pro světové hospodářství.

Je známo, že finančně-hospodářská krize, která se začala uprostřed tohoto roku v Jihovýchodní Asii a na Dalekém východu, pak se rozšířila i v jiných státech. Finanční krize se během posledních měsíců rozšířila v Rusku i v mnoha jiných státech, které jsou člény Společenství nezávislých států. A to zvětšilo inflaci a vytvořilo velké potíže ve finančním systému a ekonomice.

Náš stát těsně spolupracuje se Společenstvím nezávislých států a se sousedními státy. A proto události, které se tady konají, samozřejmě, že ovlivňují i Ázerbajdžán. Ale ekonomická politika, kterou my provádíme, práce, kterou provádíme ve finanční oblasti, zabránily širokému rozšíření této krize v Ázerbajdžánu. Právě díky tomu během posledních roků jsme měli možnost zajistit stabilitu ve finančním systému Ázerbajdžánu.

Hlavním výsledkem vykonané námi práce v oblasti ekonomiky je makroekonomická a finanční stabilita. Moc těžko bylo nám zabránit rozšíření finanční krize, která je v mnoha zemích a také v Ázerbajdžánu. Ale my jme toho dosáhli. V Ázerbajdžánu je zajištěna finanční stabilita. Nepřipustili jsme vzrůst cen jako v jiných státech a rozvoje inflace. Kurs národní měny - manata - zůstal stálým.

Nejhlavnějším problémem Ázerbajdžánu je územní celistvost státu, osvobození zemí, které jsou obsazeny arménskými ozbrojenými síly, a vracení našich spoluobčan do rodných krajů. V roce 1998 byla vykonána velká práce v této oblasti. Naše činnost v tomto směru je moc principiální a postupná. Máme pozici mírného řešení této otázky, a proto spolupracujeme s Minskou skupinou OBSE a s jejími spolupředsedy. Tato naše spolupráce se buduje na základě zásad přijatých na Lisabonském summitu OBSE v roce 1996.

Spolupředsedové Minské skupiny v listopadu roku 1998 vytyčili nový návrh mírného řešení améno-ázerbajdžánského konfliktu. Ale tento návrh byl pro nás nepřijatelným, a proto jsme ho odmítli. Ukázali jsme spolupředsedům Minské skupiny, jejím členům a světovému společenství, že Ázerbajdžánský stát nemůže přijat žádný návrh, který odporuje zájmům státu a národa. I dnes jsme přívrženci mírného řešení otázky. Právě proto už pátý rok dodržujeme režim zastavení palby, který byl dosáhnut v arméno-ázerbajdžánském konfliktu. I dnes my chceme uchovat režím zastavení palby, stojíme a budeme stát na téhle pozici, při tom můžeme přijat jen spravedlivé návrhy kvůli této otázce. Myslíme, že arménské ozbrojené síly musí být vyvedeny z obsazených ázerbajdžánských zemí na základě principů, přijatých na Lasabonském summitu OBSE, ázerbajdžánské občané musí být vráceni do rodných krajů. Nahorní Karabach může získat vysoký status samosprávy ve složení Ázerbajdžánského státu. Myslím, že i dále budeme pokračovat svou práci na základě těchto zásad.

V souvislosti s tím pro nás těžkou otázkou je stav uprchlíků vyhnaných z rodných krajů. Stále se tím zabýváme. V souvislosti s tím v roce 1998 bylo provedeno hodně opatření. Vzrůstla a bude vzrůstat pomoc uprchlíkům ve stanech a v místech rozsídlení. Učiňují se a budou se učiňovat opatření pro zlepšení jejich životní úrovně.

Samozřejmě, že to má přechodnou povahu, protože naším základním cílem je osvobození obsazených zemí a vrácení spoluobčan do rodných krajů. Dnes v tento svateční večer ještě jednou oznamuji, že toho určitě dosáhneme.

V roce 1998 pozitivní výsledky byly dosáhnuty ve všech oblastech života Ázerbajdžánu. Ázerbajdžán se rozvíjel jako demokratický a právní stát. Prezidentské volby v Ázerbajdžánu se konaly ve svobodné a úplně demokratické situaci. A ještě jednou bylo ukázáno světu, že Ázerbajdžán sleduje kursu demokracie. Ázerbajdžánský stát se upevnil. Upevnila se i Národní armáda Ázerbajdžánu. Ázerbajdžánská armáda je schopna obhájit suverenitu a nezávislost naší země. Všechno to v nás vyvolává pocit hrdosti. Při tom rozumíme, že v našem životě je ještě hodně nerozhodnutých problémů, hodně chyb a nedostatků.

Je známo, že jsou ještě lidé, kteří žijí v těžkých ekonomických a materiálních podmínkách. Všechno to jsou dnešními reáliemi Ázerbajdžánu. Ázerbajdžán přežívá přechodnou dobu. Všechny zvláštnosti přechodné doby se projevily i v Ázerbajdžánu. Ale práce, kterou provádíme, dává základ pro úspěšnější její probíhání.

Když mluvíme o úspěších roku 1998, já vůbec nemyslím, že problémy jsou zapomenuty. Problémů je hodně a my o tom dobře víme. Ty byly projednávány na několika schůzích, poradách, které byly provedeny během posledních měsíců, a byly přijaty nutné řešení. Uvedení v život těchto řešení je úkolem každého z nás.

S velkými nádějí, základy pro kterých vznikly v roce 1998, jsou známy úkoly stojící před námi v roce 1999. Nejhlavnějším úkolem je to, aby Ázerbajdžán žil jako nezávislý stát. Můžete si být jisti v tom, že pro to nebudeme litovat úsilí.

V tyto dny byl potvrzen rozpočet na rok 1999. Potvrzení Státního rozpočtu se konalo ve velmi napjaté situaci. Protože, jak jsem už poznamenal, ekonomická a finanční krize v mnoha státech světa, upadek cen na naftové výrobky a některé jiné činitele zkomplikovaly ekonomický stav Ázerbajdžánu.

Ale nehledě na to, používali jsme možnosti, které jsme měli, a zformovali jsme Státní rozpočet. Když jsme ho formovali a uskutečňovali v Ázerbajdžánu ekonomické reformy, my jsme těsně spolupracovali s autoritativními finančními složeními světa, s centry jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka. I v budoucnosti uskutečňování reform se bude konat na úrovni světových standardů.

Myslím, že nejhlavnějším úkolem v roce 1999 bude uskutečňování Státního rozpočtu Ázerbajdžánu. Pro splnění tohoto úkolu musí vynakládat svá úsilí všechny státní orgány. Každý občan musí příspět rozvoji svého státu.

Hlavnějším úkolem, který stojí před námi v roce 1999, je mírné řešení arméno-ázerbajdžánského konfliktu a vrácení našich spoluobčan do rodných krajů. Doufám, že práce, kterou jsme udělali během posledních měsíců roku 1998, a opatření, které jsme učinili, vytvořily základ pro náš úspěšný postup v této oblasti v roce 1999.

Jedním z nejdůležitějších úkolů, které stojí před námi, je i obrana suverenity a nezávislosti Ázerbajdžánu a rozvoj Ázerbajdžánu jako nezávislého státu. V této oblasti už máme zkušenosti. My jsme mnoha dosáhli. A proto si budeme umět úspěšně poradit i s očekávanými v roce 1999 úkoly.

Rok 1999 stane rokem velkého uskutečnění ekonomických reform v Ázerbajdžánu. Začínáme novou etapu programu privatizace. Jedním z hlavních úkolů je i provedení četných reform, včetně reform ve vládě a státních orgánech. Všechno to má záměr zajistit v Ázerbajdžánu rozvoj demokratických procesů a my sledujeme a budeme sledovat tomuto kursu.

Dívám se na rok 1999 s velkou nádějí a věřím, že díky už dosáhnutým úspěchům rok 1999 stane pro Ázerbajdžán zdárnějším. Učinili jsme hodně opatření a učiňujeme je i v tyto dny. Všechno to je zaměřeno na zajištění stability v hospodářství. Protože, jak jsem už poznamenal, krize, která propukla v mnoha státech, tvoří nebezpečí pro Ázerbajdžán.

Ázerbajdžán je svobodným a nezávislým státem. Jak by to nebylo těžkým, náš národ žije volno a v klidu ve svém nezávislém státu a opírá se o svou národní mravnost a o své národní tradice.

V roce 1999 solidarita a jednota Ázerbajdžánců se bude rozvíjet ještě víc. Je známo, že rozhodnutí o solidaritě Ázerbajdžánců světa poprvé bylo přijato v prosinci roku 1991 v Nachčivani. Během uplynulých roků jsme zesílili tento proces a v předvečer roku 1998 jsme připravili velmi solidní doklad o solidaritě Ázerbajdžánců. Tento doklad je rozšířen po celém světu.

Přeju ještě větší solidarity Ázerbajdžánců světa, a proto se obrácím na ně. Nepleteme se do vnitřních děl žádného státu. Ale je pro nás drahým každý Ázerbajdžánec, každý náš krajan žijící v jakémkoliv státu. Snažíme se obhajit jejich práva, usilujeme o rozvíjení v každém z nich pocitu účastenství ke svému národu a k solidaritě jednoho s druhým. Práce vykonána během posledních roků v této oblasti ještě více přiblížila Ázerbajdžánce a spřátelila je. Je možno říct, že je to nová etapa v historii ázerbajdžánského národa. A ta má velkou budoucnost. Dívám se na tu budoucnost s velkou nádějí.

Drazí přátelé, takže rok 1999 pro nás stane moc plodným. Věřim v to a s touto věrou se obrácím i na vás. Gratuluji všem vám.

Nejdříve posílám novoroční blahopřání našim vojákům, stojícím na stráži zemí Ázerbajdžánu, bojovníkům a našim synům, sloužícím v armádě.

Posílám novoroční blahopřání rodinám šechidů. Starosti rodin šechidů jsou naše starosti. Dnes oni jsou pro nás ještě dražší.

Posílám novoroční blahopřání našim spoluobčanům, kteří žijí v těžkých podmínkách a kteří oslavují Nový rok ve stanech, a také posílám blahopřání uprchlíkům vyhnaným z rodných krajů. V tomto roce jsem navštívil hodně stanů a uviděl jsem jejich stav. Skutečně oni žijí ve velmi těžkých podmínkách. Pro obyčejného člověka to může být nesnesitelným. Ale svou trpělivostí a vytrvalostí oni ukazujou světu vůli ázerbajdžánského národa. Tyto dny skončí. Lidé opustí stany, vrátí se do rodných domů. Budou vybudovány nové domy a budovy. Bude zajištěna územní celistvost Ázerbajdžánu. Ale naši spoluobčané, bratři a sestry žijící v těžkých podmínkách zůstanou v historii jako moc chvályhodní lidé Ázerbajdžánu.

Každé rodině žijící ve stanu přeju dobrou náladu. Přeju dobrou náladu každé rodině, která dnes má finanční potíže. Jsem spolu s vámi. Vězte, že kdyby byla možnost, teď bych seděl spolu s vámi ve stanu. Ale možná vy věříte, že i dnes v tento svateční a moc důležitý pro náš stát den musím být na svém postavení.

Ještě jednou srdečně blahopřeju všem občanům Ázerbajdžánu. Posílám novoroční blahopřání každému Ázerbajdžánci žijícímu ve světě. Přeju všem zdraví, štěstí a nových úspěchů.

Šťastného Nového roku!