Blahopřání věnované Ázerbájdžánskému národu a lidu ke svátku Gurban bajramy - Baku , 14. března 2000


Vážení spoluobčané!

Srdečně vás zdravím u příležitosti posvátného Gurban bajramy, který je dnem solidarity a bratrství muslimů světa, předávám našemu národa a lidu svá nejsrdečnější blahopřání.

Nehledíce na skutečnost, že ázerbájdžánský lid a národ po dlouhou dobu žil v podmínkách zákazů cizích ideologií a režimů se neodtrhl od svých historických kořenů, udržel své historické obyčeje a tradice, náboženské svátky a obřady. Uskutečnění a provádění historického Gurban bajramy – radostného dne, ve kterém bůh vybral pro lid veliké náboženství islám, jako správnou bohabojnou cestu, se jeví jedním z našich národně - náboženských  obyčejů, které jsme si zachovali po celou svou epochu a přes mnohá období.

Každoročně se Gurban bajramy oslavuje v nezávislé Ázerbájdžánské republice, kde jsou ustanoveny a vytvořeny demokratické principy, svoboda vyznání náboženství a svědomí jako celospolečenský svátek.

Drahé sestry a bratři!

Během těchto dnů tohoto posvátného svátku se přidávám k vašim modlitbám a obracím se k všemohoucímu s přáním a představami ve jménu míru, klidu a blahobytu pro náš národ a lidu a chtěl bych vás ubezpečit, že už není tak daleko ten den, kdy naše území a země již budou osvobozeny od nepřítele, kdy naši uprchlíci se vrátí na své rodné území, náš národ získá spravedlivý mír a důstojný a blahobytný život.

Ať všemohoucí zašle každému z vás hodně zdraví, našim rodinám pak hodně štěstí, našim domovům hojnost.

Blahopřeji k svátku Gurban bajramy!

Gejdar Alijev

Prezident Ázerbájdžánské republiky.

Deník „Bakinskij rabočij“,  15. března 2000