Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na Velikém národním shromáždění Turecka kvůli podepsání deklarace v Ankaře. 29.říjnaroku 1998


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Vážený Prezidente Turecké republiky pane Sulejmane Demireli!

Vážený předsedo Velikého národního shromáždění Turecka pane Chikmete Četine!

Vážený ministerský předsedo Turecké republiky pane Mesude Jilmaze!

Prezidente Gruzie pane Eduarde Ševardnadze!

Prezidente Kazachstánu pane Nursultane Nazarbajeve!

Prezidente Uzbekistánu pane Islame Karimove!

Ministře energetiky Spojených států Amerických pane Bille Ričardsone!

Deklarace podepsána vAnkaře během svátečních opatření věnovaných 75-letí Turecké republiky má historický význam. To nejdříve odpovídá národním zájmům našich států a našich národů. Spolu stím ukazuje novou etapu pracovní jednoty a spolupráce mezi našimi státy a země.

Je známo, že Ázerbajdžánská republika před několika roky začala praktickou práci po propracování a vývozu na světové trhy energetických zdrojů Kaspického moře. 20. září roku 1994 11 autoritativními naftovými společnostmi světa, které se sjednotili do konsorcia, byla podepsána velká smlouva o dobytí nafty a plynu zložisk "Azeri", "Čirag" a zhloubkové části ložiska "Gunešli" vKaspickém moři. Tato smlouva dostala název "Smlouvy století".

12. listopadu minulého roku jsme oslavili dobytí první nafty znaftového ložiska "Čirag". Ve skutečnou dobu se ztohoto ložiska každý den dobývá a vyváží se na světový trh 10 tisíc tuny nafty. Vdůsledků konaných prací se vnejblížší dobu těžba zvyší 3 krát.

Podepisujíc vroce 1994 tuto smlouvu jsme předvídali vytvoření několika potrubí pro vývoz kaspické nafty na světové trhy. Prvním znich je trať Baku-Novorossijsk, druhým je pro export rané nafty gruzinská trať Baku-Supsa a nejhlavnějším je velký naftovod - takové mínění bylo u nás před čtyřmi roky - je to trať Baku-Džejchan.

Během minulých čtyř roků byly podepsány smlouvy svíce než 10 mezinárodními konsorciemi o mnoha ložiscích vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře a vbudoucnosti se očekává těžba velké nafty ztěchto naftových a také plynových ložisk.

Je známo, že naftová ložiska jsou i vsektorech Kaspického moře, které patří jiným státům - Kazachstánu, Turkménii, Rusku a Iránu. Oznamuji se spokojeností, že se i vtěchto sektorech, zvlášť, vpatřících Kazachstánu, už konají praktické práce.

Na území států Centrální Asie a přikaspických států - Kazachstánu, Turkménie, Uzbekistánu jsou velká ložiska nafty a plynu. Zkoumají se cesty pro propracování vbudoucnosti těchto ložisk a pro vývoz nafty a plynu na světové trhy.

Všechno to dělá ještě reálnějším provedení předvídaného námi vroce 1994 velkého, hlavního naftovodu Baku-Džejchan. Je známo, že vložisku "Tengiz" Kazachstánu jsou velké zásoby nafty a plynu. Část dobývané odtud nafty se už vyváží přes území Kazachstánu, Ázerbajdžánu a Gruzie na světové trhy prostřednictvím Kaspického a Černého moří. Oznamuji, že touto cestou je už převezeno 2 milióny 500 tisíc tuny kazachstánské nafty.

Vsouvislosti spropracováním vbudoucnosti bohatých naftových ložisk "Tengiza" se objevila nutnost budování naftovodu mezi přístavem Aktau Kazachstánu a našim Bakuským přístavem. Všechno to názorně svědčí o tom, že hlavní naftovod Baku-Džejchan je dnes moc reálním. A proto podepsaná dnes tady, vTurecku, vAnkaře, deklarace je výsledkem velké práce, konané námi během čtyř roků.

Je pravda, že byli i ti, kteří vystupovali proti trati Baku-Džejchan, trati Baku-Tbilisi-Džejchan, snažili se překážet její uskutečnění. Některé společnosti oznamují o nevýhodě této trati zkomerčního hlediska. Samozřejmě je nutné zvažovat komerční zájmy těchto společností. Dále budeme vést práci stěmito společnostmi. Ale myslím, že politická vůle přítomných na ceremonii hlav států pokládá základy pro uskutečnění tohoto programu a projektu.

Víte, že základ těchto prací nezávislá Ázerbajdžánská republika položila přijatými nařízeními o společném propracování energetických zdrojů v Kaspickém moři. Jsem moc rád, že práce, základ které byl položen před čtyřmi roky, dostala dnes široký rozmach a podle společného přání všech přítomných tady hlav států přivedla kpřijetí velké deklarace.

Věřím ve velkou budoucnost a úspěch naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan. Věřím, že budování tohoto naftovodu a jeho využití vbudoucnosti ještě více zvednou vztahy přátelství, spolupráce a bratrství mezi našimi státy. Spolu stím všechno to svědčí o tom, jak důležitá je státní nezávislost našich států. Jen po získání naší státní nezávislosti jsme stáli majiteli svých přírodních bohatství, svobodně je používáme a vjakoukoli dobu můžeme vyvézt dobývanou naftu na světové trhy.

Gratuluji všem hlavám států spřátelených mocností - Turecku, Kazachstánu, Gruzii, Uzbekistánu, Spojeným státům Americkým kpodepsání dnes deklarace. Doufám, že vykonána dnes námi práce vnese velký příspěvek do XXI. století a do budoucích století. Ať bude úspěšnou!