Úvodní slovo prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva na ceremonii předání zástupcům rodin Národních hrdinů, bojovníků, kteří padli ve spravedlivém boji a kteří se stali šáhídy vboji za spravedlivou věc při obraně Choldžavy před nepřítelem medailí "Zlatá hvězda", řádu "Prapor Ázerbájdžánu" - 26. února 1999


Vážené sestry, bratři!

Ve XX. století se ze strany armád proti národu Ázerbájdžánu mnohokrát vedly agrese, genocida. Nejstrašnější znich byla chodžalinská tragédie, genocida.

Před sedmi roky, vonu strašnou únorovou noc arménské ozbrojené síly za spolupráce a účasti 366. pluku armády Sovětského svazu provedly hrůznou genocidu vůči obyvatelům Chodžaly, jednoho znejkouzelnějších koutků Ázerbájdžánu. Tato genocida, která byla neuvěřitelným zvěrstvem, se stala jednou z nejstrašnějších tragedií XX. století. Během noci byl proveden proti neozbrojeným obyvatelům Chodžaly velký útok. V důsledku této genocidy zahynuli stovky chodžalských žen, mužů, starců, mladých lidí, dětí. Stovky obyvatel Chodžaly bylo zraněno, zmrzačeno, stala se invalidy. Stovky lidí bylo zajato.

Tato tragédie - je největším a nejtěžším úderem, který byl nanesen ázerbájdžánskému národu vobdobí arménsko-ázerbájdžánské války. Obyvatelé Chodžaly tuto tragédii přijali statečně a hrdinsky. Ti, kteří hrdinsky bránili svůj dům, město a zahynuli, se stali šáhídy. V důsledku palby armády bylo celé území Chodžaly zalito krví.

Tato tragédie otřásla ázerbájdžánským národem, občanům Chodžaly přinesla těžkou morální újmu nicméně vůle chodžalinců nebyla pokořena, lidé hrdinsky přinášeli těžké oběti a statečně přežili tuto tragédii. Hrdí chodžalinci i dnes, vden sedmého výročí této tragédie, znovu žijí hrdinským životem.

Není nijakých pochybností, že arménsko-ázerbájdžánský konflikt bude ukončen, že budou osvobozeny okupované části Ázerbájdžánu a naši lidé vyhnaní ztéto země, se vrátí do své domoviny, do svých domovů. Není pochyb o tom, že Chodžaly bude osvobozen od okupace a chodžalinci se vrátí do své rodné země a znovu budou vtéto zemi žít. No rána a bolest Chodžaly bude žít vnašem srdci. Ti, kteří způsobili chodžalinskou genocidu budou podle práva odsouzeni. Bývalé vedení Ázerbájdžánu, které nese vinu za chodžalinskou tragédii a ostatní funkcionáři rovněž budou souzeni a odsouzeni před národem. Spravedlivý soud je potrestá.

Náš národ během celé své historie přežil velké velké války a bráníc svoji vlastní důstojnost, přinesl velké oběti. Ale pokaždé vyšel ztěchto válek, bojů, těžkostí posílený a více rozhodný. Věřím, že i vdnešní době se náš národ, včetně chodžalinců, stal více semknutým a rozhodným v nezávislém Ázerbájdžánském státě a je odhodlán bojovat do konce, aby uhájil a uchránil nezávislost našeho státu, osvobodil všechna naše okupovaná území.

Dnes, vden sedmého výročí chodžalinské tragédie, skláním svoji hlavu před památkou našich synů, hrdinsky padlých šáhidů vChodžaly. Prosím minutou ticha uctít jejich památku.

Ať Bůh opatruje duše všech šáhídů!

A nyní chci předat rodičům, příbuzným našich spoluobčanů, kteří projevili hrdinství při obraně chodžalinské země a jim samotným, vyznamenání Ázerbájdžánského státu.

Závěrečná řeč

Drahé sestry, bratři, přátelé!

Dnes je vnaší vlasti, vnaší zemi - den smutku. Náš národ, občané Ázerbájdžánu, vzpomínají na sedmé výročí chodžalinské genocidy, shlubokým smutkem přijímají tragédii Chodžaly, spáchanou genocidu. Dnes, vyrážíme hlubokou úctu všem, kteří zahynuli během chodžalinské genocidy, kdo byl zraněn, zmrzačen a kdo padl do zajetí a do dnešní doby nebyl nalezen a dáváme na vědomí všem chodžalincům, že jsme tu společně snimi.

Chodžalinská tragédie - to je bolest, smutek nejen chodžalinců, ale i celého ázerbájdžánského národa. Proto je dnes vcelé zemi den smutku, den žalu. Prosím ještě jedna Boha, aby opatroval duše všech padlých a projevuji soustrast chodžalincům, celému ázerbájdžánskému národu. Protože každý padlý spoluobčan není jenom synem své rodiny, ale i Ázerbájdžánu a to je smutek ázerbájdžánského národa.

Dnešní setkání sVámi ve mně zanechalo hluboký dojem. Zmínili jste se o tom, že po mém zvolení prezidentem vroce 1993, jsem začal analyzovat pohromy a neštěstí, které postihly ázerbájdžánský národ a že jsem přijal nezbytná opatření. Včetně toho, že vúnoru 1994 byla kvalifikována chodžalinská genocida a dnešní den byl vyhlášen dnem smutku.

Ale pokaždé, když se setkávám schodžalskými občany, cítím pocit hrdosti. Lidé, kteří prožili velkou bolest, kteří přežili takové strašné a hrozné dny, kdy před vlastníma očima ztratili své blízké, jsou tak hrdí a stateční. Každý znich žije starostí o svou vlast, láskou ke své zemi. To svědčí o velké morálce našeho národa. Vždyť vysoké morální hodnoty chodžalinců odráží morální kvalitu celého ázerbájdžánského národa. No, chodžalinci jsou pro všechny vzorem - vzorem hrdinství, statečnosti, pevnosti a patriotizmu.

Pronesli jste mnoho dobrých slov, děkuji Vám za ně. Ve slovech každého zVás, se skrývá hluboký smysl. On spočívá vtom, že přesto, že jste ztratili děti, hlavu rodiny, bratra, příbuzné, dnes žijete soptimizmem, hledíte na budoucnost snadějí. Já plně sílím Váš postoj. Ano, v počátku agrese Arméni proti Ázerbájdžánu - vroce 1988 jsme prožili těžké dny, roky, utrpěli jsme velké ztráty. Už několik let jsou naše země okupovány arménskými ozbrojenými silami. To je naše hoře, hoře našeho národa.

Vtu dobu jme vroce 1994 zastavili palbu a krveprolévání a chceme osvobodit naše území mírovou cestou, spomocí mírových jednání chceme vrátit územní celistvost našeho státu.

Pravdou je, že je to těžké, protože poté, co nepřítel okupoval naše území, je velmi těžké ho odtud vyhnat. No šli jsme touto cestou a touto cestou půjdeme dále. Věřím, že námi prováděná mírová politika, přijatá opatření dají své výsledky.

Toto já počítám za spravedlivé a Vaše vystoupení tady, to je obrovská morální podpora pro nás. Ano, jestliže všechny naše mírové kroky, iniciativy, přijímaná opatření vkonečném výsledku nezabezpečí osvobození okupovaného území, osvobodíme naše území jakoukoliv cenou, přineseme jakékoliv oběti. Vrátíte se do svých domovů, teritoriální celistvost Ázerbájdžánu bude vrácena. To je náš posvátný dluh - dluh vůči našim předkům, dluh před současným pokolením, dluh před budoucím pokolením.

Jako prezident Ázerbájdžánu pořád cítím svoji odpovědnost. Prohlašuji, že hlavní část mé činnosti, jako prezidenta Ázerbájdžánu je věnována zabezpečení teritoriální celistvosti Ázerbájdžánu, osvobození okupovaného území.

Vminulých letech jsem se dnem i nocí tímto zabýval. Zabývám se tímto i dnes, budu se tím zabývat i vbudoucnosti. Můžete si být jisti, že já pořád budu sVámi, srodinami šáhidů, se spoluobčany, uprchlíky. Jste pro mne nejdražší, nejmilovanější občané Ázerbájdžánu a já vždy budu sVámi. Věřím, že mi všichni osvobodíme okupované území. Chodžaly bude osvobozeno, území Chodžaly bude opět předáno jeho obyvatelům a vy se stanete jeho hospodáři.

Přeju Vám hodně zdraví. Dnes Vás ještě jednou prosím Boha ochraňovat duše šáhidů. Každému zVás trpělivost, pevnost, úspěchy ve všech věcech. Děkuji.