Novoroční blahopřání Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Ilhama Alijeva ázerbajdžánskému národu - 31. prosince roku 2003


Vážené paní a pánové!

Srdečně gratuluju Vám k Novému roku.

V roce 2003 se Ázerbajdžán úspěšně rozvíjel. Naše země získala hodně úspěchů ve všech oblastech. Upevnili se pozice Ázerbajdžánu na mezinárodní aréně. Rozšířila se naše spolupráce s mezinárodními organizacemi. Značné úspěchy byly dosáhnuty ve dvoustranních vstazích, v oblasti regionální spolupráce. To nám dovoluje zajistit pevnější a náležitější místo Ázerbajdžánu ve světovém společenství. Taková politika se bude pokračovat i dále.

Naše země dosáhlo důležitých úspěchů v oblasti hospodářství. O 11 procent stoupnula vnitřní celková produkce, která je hlavním ukazatelem ekonomiky. Celkový vzrůst ve výrobních odvětvích vytvořil 13 procent, pokračuje se proces vložení investic. Není pro nikoho tajemstvím, že z hlediska vložení investic Ázerbajdžán zachovává prvenství nejen v regiónu, ale i ve všem SNS, ve východní a centrální Evropě. Podle rozsahu cizích investic na jednoho obyvatele naše země zachovala a ještě více upevnila tuto pozici. V roce 2003 do hospodářství naší země díky všem zdrojům byly vloženy investice v částce 3 miliardy 200 miliónů dolarů. Tento proces se pokračuje a dovoluje nám docílit otevření nových pracovních příležitostí v Ázerbajdžánu, dovoluje vytvořit nová výrobní odvětví, infrastruktury. Taková tendence se bude pokračovet i dále, bude zajištěno vložení investic ve větších částkách.

Od roku 1994 se v Ázerbajdžánu úspěšně uskutečňuje naftová strategie. Tato strategie byla začata z iniciativy Hejdara Alijeva a přináší své výborné plody. Teď začala hlavní etapa naftové strategie. Budování hlavního vývozního naftovodu Baku-Tbilisi-Džejhan se úspěšně pokračuje a v nejbližší budoucnosti se dovrší. Ázerbajdžánská nafta se ve velkých částkách bude dodávat na světové trhy. To nám dovolí dosáhnout přísunu do rozpočtu naší země a do Naftového fondu značných prostředků. A to zase vytvoří výborné podmínky pro všestranní rozvoj Ázerbajdžánu.

Velké úspěchy byly dosáhnuty v sociální oblasti, která se vždy nachází v centru pozornosti vlády. V roce 2003 v tomto směru byly podniknuty důležité kroky. Díků nařízením Hejdara Alijeva 1 milión 200 tisíc lidí pracující ve financovaných rozpočtem úřadech zvyšili svůj životní úroveň. Jejich mzda byla zvyšena o 50 procent a penzisti dostávají výš o 40 procent. Tato politika se bude pokračovat i dále, budou se uskutečňovat sociální programy. To je jeden z přednostních směrů naší politiky.

Zároveň se zlepšila životní úroveň nejméně sociálně bráněných uprchlíků a nucených přesídlenců. Nařízeními Prezidenta Hejdara Alijeva velké množství uprchlíků a nucených přesídlenců bylo přestěhováno do nových osad, byla pro ně vybudována nová města a osady. Před několika měsíce jsme se zúčastnili otevření osady vybudované na území Bilasuvarského obvodu. Tato politika se bude pokračovat. Jak jsem už nejedenkrát říkal ve svých projevech, jeden z přednostních směrů mé činnosti bude záležet v tom, aby zajistit uprchlíkům a nuceným přesídlecům, kteří žijí v Ázerbajdžánu v nejtěžším stavu, normální podmínky, aby v naší zemi nezůstalo ani jediného stanečného města. V souvislosti s tím už se připravuje program, v nejbližší dobu bude předkládán a začne se jeho plnění.

V roce 2003 v Ázerbajdžánu byly provedeny prezidentské volby. To je nejdůležitější údaj pro každý stát. V nynějších volbách, které byly důležitým údajem určujícím budoucnost státu, ázerbajdžánský národ ještě jednou potvrdil, že hodlá a přeje si jít cestou vybranou před deseti lety. Před deseti lety se Hejdar Alijev podle nároků národa vrátil k řízení Ázerbajdžánem. Kdyby se nevrátil, naše země by se mohla narazit na hroznou bídu. Díky provádějící se v tyto roky politice Ázerbajdžán dosáhl všestranního rozvíjení a přeměnil se v silný stát. Nezávislost Ázerbajdžánu stála věčnou a nezvratnou. Na prezidentských volbách roku 2003 ázerbajdžánský národ zase schválil hlasováním tuto politiku. Vysoce oceňuji tuto důvěru. Využívám příležitosti a ještě jednou projevuji ázerbajdžánskému národu hlubokou vděčnost za spolehnutí, za projevenou důvěru. Ještě jednou slibuji, že nezklamu tu důvěru a budu důstojně sloužit národu.

Rok 2003 byl stejně velmi těžkým pro náš stát a národ. V tomto roce náš národ ztratil svého vůdce. Náš celonárodní vůdce Hejdar Alijev odešel ze života. To je pro všech nás velká tragédie, velké neštěstí.

Ale my nesmíme klesat na mysli. Musíme se ještě těsněji sjednotit, jít po cestě ukázané Hejdarem Alijevem, pokračovat a dokončit začaté jím záležitosti. Jsem si jist, že takhle to bude. Velká úcta projevená jeho památce 15. prosince ještě jednou ukázala, že ázerbajdžánský národ je veliký a mohutný národ. Spolu musíme přežit tuto tragédii. Ještě těsněji se sjednotíme a uděláme to, dosáhneme si dalšího zesílení naší země. Dosáhneme si úrovně, o které sníl Hejdar Alijev, půjdeme po ukázané jím cestě a jsem si jist, že tato cesta nás přivede k šťastné budoucnosti.

Rok 2004 stane velmi důležitým pro náš stát. Budou pokračována opatření uskutečňující se v Ázerbajdžánu. Rok 2004 stane pro nás velmi důležitým podle ekonomického hlediska. V tomto roce bude vybudován a uveden do chodu naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan, který v značné míře určí budoucí ekonomický potenciál Ázerbajdžánu. V roce 2004 budou podniknuty podstatné kroky v oblasti uskutečnění projektu plynovodu Baku-Tbilisi-Erzurum. Bude se pokračovat boj proti chudoby, budou podniknuta praktická opatření zaměřená na otevření nových pracovních příležitosti.

Všechna ta očekávaná práce nám dovolí dosáhnout ještě většího zesílení Ázerbajdžánu tak, aby naše země mohla stoupnout na ještě vyšší stupeň. Jsem si jist, že my všichni spolu dosáhneme všech účelů stojících před námi.

Budou podniknuty důležité kroky i v budování armády. Teď v této oblasti jsou zřejmé moc velké přeměny a tenhle proces se bude pokračovat. Zesílí se obranný potenciál Ázerbajdžánu. To je náš strategický směr. Ázerbajdžánská armáda je to silná armáda. Budeme se snažit a jsem si jist, že dosáhneme toho, aby tato armáda stála ještě silněji a aby mohla rozhodovat všechny úkoly stojící před ní.

Rok 2004 může být poznamenán začátkem nového období i v oblasti upravení arménsko-ázerbajdžánského Nahorně Karabachského konfliktu. Doufáme, že Minská skupina OBSE se bude vážněji zabývat touto otázkou a mezinárodní veřejnost zapůsobí na útočníka účinnějším nátlakem a spravedlnost zvítězí. Politika Ázerbajdžánu v tomto směru zůstává neměnnou. Nejednou jsem vyjadřoval své mínění kvůli té otázce a ještě jednou opakuju, že tento konflikt může najít své řešení jen na základě principů územní celistvosti Ázerbajdžánu. Obsazené země musí byt osvobozeny, milión uprchlíků a přesídlenců se musí vrátit k rodným krbům. Tento konflikt může najít své upravení jen na základě těchto principů. Doufáme, že mezinárodní veřejnost, vedoucí státy světa a také předsedové Minské skupiny budou uskutečňovat v tomto směru aktivnější a spravedlivější činnost.

Drazí přátelé!

Dnes my také slavíme Den solidarity Ázerbajdžánců světa. Gratuluju vám k tomu údaju a vyzývám všechny Ázerbajdžánce světa k solidaritě a jednotnosti.

Drazí krajané!

Drahé paní a pánové, bratři a sestry!

Rok 2003 se přibližuje ke konci. Vpředu na nás šekají velké činy. Přeju vám všem úspěchů v těchto činech. Přeju všem štěstí, zdraví a rodinného blahobytu.

Štastného Nového roku!