Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na oficiální recepci v paláci "Gulistan" věnované pátému výročí "Smlouvy století". Palác "Gulistan", 20. září roku 1999


Vážené paní a pánové!

Vážení hosti, přátelé!

Ještě jednou všechny vás vítám vtomto majestátním paláci "Gulistan" a přeju vám vtento svátečný den dobré nálady.

Dnes na slavnostní ceremonii věnované pátému výročí "Smlouvy století" se podrobně mluvilo o politickém, ekonomickém, sociálním a o mravním významu této smlouvy. Ale dnes nás nejvíce netěší sáma smlouva, ale její úspěšné vykonání během pěti let, její pozitívní výsledky, které stály velkým dosažením naší společné práce.

Dnes ve svém projevu jsem zmínil, že naftový průmysl Ázerbajdžánu má 150tiletou historii a můžu říct, že do získání naší republikou nezávislosti ázerbajdžánský národ nikdy nebyl majitelem těchto bohatství. Ázerbajdžán, Baku svou naftou vzbuzoval zájem společností světa a pracovitých lidí ještě ze druhé poloviny XIX. století a od začátku XX. století a řada zahraničních společností úspěšně jednala a zabespečovala dobytí nafty. Ktomuto procesu se připojili také podnikatelé, pracovití lidé Ázerbajdžánu a spolu se zahraničními naftovými společnostmi zajistili dobytí nafty a její východ na světové trhy. Samozřejmě, že to všechno mělo pro Ázerbajdžán, pro město Baku velkou výhodu a přispívalo rozvoji Baku. Dnes si můžeme vzpomenout na bratry Nobele, na Hadži Zejnalabdina Tagijeva jako velké podnikatele a dobročince Ázerbajdžánu, na lidi, kteří během těchto roků využívali přírodní bohatství Ázerbajdžánu a dostávali získ a spolu stím rozvíjeli město Baku.

Na konci XIX. až na začátku XX. století se město Baku intenzívně rozvíjelo. Tady se ve shodě spotřebami této doby vytvářely průmyslové podniky, byly vybudovány obytné domy, různé budovy pro ofisy, obchodní centra a to všechno přeměnilo Baku do hezkého města evropského stylu. Většina budov vybudovaných během této doby jsou skutečně překrásnými památkami architektoniky.

Spocitem vděku si vzpomínáme dnes na zahraniční společnosti, které se zabývaly vnaší republice dobytím nafty, a také na své podnikatele.

Víte, že později vroce 1918 se První ázerbajdžánská demokratická republika jako nezávislý stát snažila využit svá bohatství pro národ, ale tato republika neexistovala dlouho a nemohla se toho docílit. A od roku 1920 se Ázerbajdžán nacházel ve složení Sovětského svazu. Dnes směle můžeme říci, že během 70 let, které uplynuly po roce 1920, naftový průmysl vÁzerbajdžánu se intenzívně rozvíjel a příčinou tomu bylo to, že vtuto dobu sovětská moc a sovětský stát potřeboval naftu. Aby se rozvíjel průmysl Sovětského svazu, aby se rozvíjela jeho ekonomika, bylo potřebným hodně nafty. Když zvážíme, že 80 procent nafty, která se dobývala během těchto roků na území Sovětského svazu, a možná i 90 procent se dobývalo vBaku, tedy si můžeme představit jak potřebným byla bakuská nafta pro sovětskou moc a sovětský stát.

Ázerbajdžánský národ, naftaři a vědci naší republiky ukázali velké zásluhy pro rozvoj naftového průmyslu a dosáhli velkých úspěchů. Ještě jednou chci zmínit, že ve vítězství nad německým fašizmem vdobě Druhé světové války ázerbajdžánská nafta hrála nedocenitelnou roli. Ázerbajdžán také má velké zásluhy vrozvoji naftového průmyslu i vjiných regiónech Sovětského svazu. Spocitem hrdosti můžeme říct, že ázerbajdžánští naftaři, vědci se zúčastnili objevení vRusku takových naftových ložisk jako "Druhý Baku", "Třetí Baku", "Čtvrtý Baku" a mnozí znich do dneška bydlejí vtěch krajích - v Sibiři, Tumeni a dnes se pokračují zabývat dobytím nafty.

Vzjišťování naftových ložisk vKaspickém moři a vzužitkování těchto ložisk průmyslovým způsobem Ázerbajdžán zaujímal první místo ve světě. Začínajíc od doby dobytí nafty vÁzerbajdžánu průmyslovým způsobem a do dneška zútroby země a mořských hloubek bylo dobyto 1 miliárd 500 miliónů tuny nafty. Přibližně 450-500 miliónů tuny ztoho byly dobyty zhloubek Kaspického moře. Ale během všech těchto dob ázerbajdžánský národ nebyl majitelem svých bohatých přírodních zásob, Ázerbajdžán nebyl nezávislým státem a nafta, ktera se dobývala vnaší republice, samozřejmě, že se používala pro zajištění všech potřeb Sovětského svazu.

Vminulosti jsem dlouhé roky pracoval v Ázerbajdžánu a od roku 1969 jsem byl hlavou Ázerbajdžánu. To dobře vím a dobře pamatuji. Žádali nás, abychom zvyšovali dobytí nafty a plynu. Dělali jsme to. Ale všechny získy odtoho se dostávaly do jediného rozpočtu Sovětského svazu. To znamená, že nehledě na velký získ, který přinášel naftový průmysl Ázerbajdžánu, náš stát nedostával velké části toho získu. Připomínám vám o stránkách historie a chci říct, že jenom po získání státní nezávislosti Ázerbajdžán stál majitelem svého osudu, svých bohatství a dostal možnost svobodně využívat plynové a naftové zásoby, které jsou největším vlastnictvím našeho státu.

Jsme vděční minulosti. Ale jsme šťastní, že konečně na konci XX. století Ázerbajdžán získal svou národní svobodu, státní nezávislost a sám určuje, jak a jakou cestou využívat svá přírodní bohatství.

"Smlouva století" také je historickou událostí, která se konala po získání Ázerbajdžánem státní nezávislosti. Jen po tom jak jsme stáli nezávislým státem, měli jsme možnost samostátně, nezávisle na nikom jednat srůznými státy světa, naftovými společnostmi a nejvynikající, největší prací, která má nejdůležitější historický význam a kterou jsme vykonali vtéto oblasti, je příprava a podepsání "Smlouvy století". Dnes na slavnostní ceremonii se už mluvilo o tom, při jakých těžkých podmínkách jsme se zabývali přípravou této smlouvy, sjakými potížemi, které vytvářely vnější a vnitřní síly, jsme se setkávali. Ale projevili jsme vůli a odhodlanost, riskovali jsme a dosáhli jsme podepsání "Smlouvy století".

"Smlouva století" byla podepsána vtomto majestátním paláci "Gulistan". Tento den se stál pro nás velkým, radostným a svatečným dnem. Spolu stím jsme dobře věděli, že jsme na sebe vzali velkou odpovědnost a očekávají nás ještě moc velké zkoušky. Dnes s pocitem hrdosti říkám, že jsme sčestí prošli přes všechny zkoušky, odvrátili jsme všechny potíže, dávali jsme odpor jakémukoli nátlaku a během krátké doby jsme dosáhli uskutečnění "Smlouvy století". Samozřejmě, že tato naše dosažení jsou výsledkem naší společné práce svelkými naftovými společnostmi.

Dnes je možné směle říct, že Mezinárodní operační společnost vytvořená po podepsání smlouvy, Státní naftová společnost Ázerbajdžánu pod řízením a při stále podpoře Ázerbajdžánského státu a vlády vykonaly moc velkou práci a toto nás přivedlo ktakovému výsledku.

Oslavujeme páté výročí "Smlouvy století" a říkáme, že jsme vyšli zvelkých zkoušek. Nezklámali jsme důvěru našich partnérů, republik, států, kterým patří velké naftové společnosti. Jako svobodný a nezávislý stát jsme ukázali světu, že ázerbajdžánský národ, naftaři, vědci naší republiky jsou schopní dosáhnout ještě větších úspěchů. Samozřejmě, že to všechno vyvolává u nás všechny a osobně u mě velký pocit hrdosti.

Oslavujeme dnes páté výročí "Smlouvy století" a svděčností si vzpomínáme na všechny státy, organizace a společnosti, které měly zásluhy vpodepsání této smlouvy a které nás podpořily. Dnes vyjadřujeme náš vděk Ázerbajdžánské mezinárodní operační společnosti, Státní naftové společnosti Ázerbajdžánu a specialistům, vědcům, inženýrům, technikům, dělníkům, kteří se zabývají vykonáním smlouvy, a všem těm, kdo pracoval vtéto oblasti.

Jak jsem zmínil, při podepsání a uskutečnění smlouvy jsme se setkali sřadou překážek a potíží. Ale společnosti, které podepsaly smlouvu, státy, kterým patří tyto společnosti, a my jsme se sjistotou postupovali dopředu. A proto vyjadřuji svou vděčnost státům, kterým patří společnosti a které podepsaly smlouvu, a jejich vládám.

Vdobě přípravy smlouvy a zvlášť vdobě jejího uskutečnění včetně vprůběhu přijetí rozhodnutí o vytvoření naftovodu Baku-Supsa, podtrhuji roli vlády Spojených států Amerických, zvlášť roli Prezidenta pana Billa Klintona.

Teď, když oslavujeme hezké výsledky smlouvy a ukazujeme světu podepsání 18 smlouv po "Smlouvě století", jsme dokázali, že Ázerbajdžán může udělat a udělá vbudoucnosti hodně na skutečné úrovni na základě zásad tržní ekonomiky a bude používat zahraniční investice.

Dnes prezident Ázerbajdžánské mezinárodní operační společnosti pan Vudvort zmínil ve svém projevu o zajištění během šesti let společensko-politické stability vÁzerbajdžánu pro uskutečnění smlouvy a o vykonání námi tady práci a vysoce to ocenil. Vblahopřejných dopisech, které jsme dostali od hlav států a vlád, od společností, jednotlivých organizací a od mnoha naftových společností, se také zvlášť projevuje vytvoření dobrých podmínek pro využití vÁzerbajdžánu zahraničních investic. Ano, kdybychom nezajistili vnaší republice společensko-politickou stabilitu, kdybychom neodstranili ničící a rozdělující Ázerbajdžán síly, kdybychom nelikvidovali je, nevytvořili vnaší republice potřebných podmínek pro normální život občan, zahraniční společnosti by sem nepřijely, i kdyby přijely, vrátily by se co nejdřív zpátky.

Dokázali jsme, že Ázerbajdžán je spolehlivým partnérem. Dokázali jsme, že vÁzerbajdžánu jsou vytvořeny všechny podmínky pro příliv a využití zahraničních investic. Dokázali jsme, že všichni pracovití lidé, společnosti, občané přijíždějící do Ázerbajdžánu mohou klidně a svobodně žít a pracovat tady. Doufám, že smlouvy, které podepíšeme po podepsání "Smlouvy století", budou mít ještě lepší výsledky. Objevené na ložisku "Šachdeniz" zásoby plynu a dosáhnuté námi hezké výsledky o tom názorně svědčí. Jak je známo, vnitřní síly se pokoušely překážet přípravě smlouvy spojené složiskem "Šachdeniz" před týdnem do podepsání tohoto dokladu. Ale podepsali jsme tuto smlouvu a dokázali jsme nevěřícím vtuto smlouvu a úmyslně vystupujícím proti ní lidem, že se snažíme ve jménu národních zájmů ázerbajdžánského národa, a proto jsme schopní dosáhnout takových úspěchů.

Vázerbajdžánském sektoru Kaspického moře je ještě mnoho naftových a plynových ložisk. Nepohybuji, že vbudoucích rocích budou podepsány nové a nové smlouvy. Už jsme vsouvislosti stím dostali hodně návrhů.

Prohlašuji a ujišťuji všechny, že od nynějška budou vytvořeny ještě větší možnosti a lepší podmínky pro podepsání a uskutečnění nových a nových smlouv, které odpovídají národním zájmům Ázerbajdžánu. Nacházíme se na začátku velké práce. Práce, kterou dnes uskutečňujeme, a základ položený "Smlouvou století" vytvářejí hezké možnosti pro rozvoj, pro zdárný život ázerbajdžánského národa a pro další upevnění suverenity nezávislého Ázerbajdžánského státu veXXI. století a věřím, že se XXI. století stane nejšťastnější dobou pro nezávislý Ázerbajdžánský stát.

Ještě jednou vyjadřuji vděčnost všem, kdo spolupracoval snámi během minulých pěti let.

Vyjadřuji svou vděčnost státním delegacím, které přijely do Ázerbajdžánu, aby oslavily spolu snámi tento svateční den. Přeju všem úspěchů ve vašich budoucích pracích.

Na počest "Smlouvy století"!

Na počest budoucích vymožeností "Smlouvy století"!

Na počest ještě plodnější společné práce v budoucnosti!

Na počest ázerbajdžánských naftařů!

Na počest specialistů zahraničních států, kteří bok po boku pracovali vnaší republice sázerbajdžánskými naftaři!

Připiju, vážení hosti, vaší česti! Děkuji.