Inaugurační Řeč Prezidenta Ázerbajdžánské Republiky Ilhama Gejdar Oglu Alijeva - 31. Října Roku 2003


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Vážené paní a pánové!

Vážené hosti!

Vyjadřuji ázerbajdžánským voličům, občanům Ázerbajdžánu, celému ázerbajdžánskému národu hlubokou vděčnost za projevenou mi velkou důvěru a za zvolení mě Prezidentem Ázerbajdžánské republiky.

Nezklamu tuto vysokou důvěru, důstojně zvládnu tento úkol a budu pokračovat politiku Hejdara Alijeva.

15. října ázerbajdžánský národ přišel do volebních obvodů a dál svůj hlas politice Hejdara Alijeva. Schválil hlasováním mír, klid, pokrok, rozvoj a stabilitu. V Ázerbajdžánu není alternativa této politice.

Politika Hejdara Alijeva přinesla Ázerbajdžánu velké úspěchy. Ázerbajdžán se rozvíjí a dosahuje úspěchů ve všech oblastech. Ázerbajdžán se vyvíjí a dosahuje úspěchů i na mezinárodní aréně. Ázerbajdžán byl schopen zaujat zasluhující místo v mezinárodním společenství, vzrůstla jeho autorita. Dnes s Ázerbajdžánem počítají a váží si ho. Všechny mezinárodní a velké projekty v regiónu se uskutečňují za účasti Ázerbajdžánu a při přihlednutí k jeho národním zájmům.

Ázerbajdžán uskutečňuje dost úspěšnou činnost v mezinárodních organizacích, vzrůstá jeho autorita. Na naléhání Ázerbajdžánu autoritativní mezinárodní organizace jako Evropská rada přiznala Arménii státem-útočníkem. Tento proces se bude pokračovat. Ázerbajdžán dosáhne ještě pevnějších pozicí na mezinárodní aréně ve světovém měřítku.

Velmi úspěšně se rozvíjí naše styky se sousedy. Upevňují se naše dvoustranné styky, rozvíjí se oblastní spolupráce. Přítomnost zde význačných státních činitelů, kteří přijeli do Ázerbajdžánu do Baku, aby se zúčastnili dnešní inaugurace, ještě jednou to potvrzuje.

Využívám naskytnuté příležitosti a vítám Prezidenta Gruzie pana Eduarda Ševardnadze, předsedu Rady svazu Federálního shromáždění Ruska pana Sergeje Mironova, zástupce ministerského předsedy Turecké republiky pana Abdulletifa Šenera, vice-presidenta Islamské republiky Irán pana Sejeda Mochammedali Abtechi a hlavu vlády Ukrajiny pana Viktora Janukoviče, kteří se účastňují naší dnešní ceremonie.

Ázerbajdžán dostal všestranní rozvoj, jeho hospodářství se upevňuje. V Ázerbajdžánu se provádí ekonomické reformy. Díky těmto reformám naše země během krátké doby zajistila rozvoj své ekonomiky. Nejdůležitější ukazatel hospodářství je, že vnitřní celková produkce se během posledních pěti let zvyšuje každý rok o deset procent, úroveň inflace tvoří 2 procenta, zatímco před deseti lety úroveň inflace tvořil 1600 procent.

V Ázerbajdžánu se úspěšně rozvíjí soukromý sektor. Je velmi potěšujícím to, že díl soukromého sektoru ve formování vnitřní celkové produkce tvoří 70 procent. Objevuje se třída podnikatelů. Uskutečňuje se moc velký program privatizace. Byla provedena pozemková reforma, země už je předána do soukromého vlastnictví rolníků. Díky tomu roste zemědělská výroba. Všechno to svědčí o tom, že hospodářské reformy, které se provádějí v Ázerbajdžánu pod řízením Hejdara Alijeva, přinášejí své skvělé výsledky.

Na velmi vysoké úrovni se nachází vložení cizích investicí do Ázerbajdžánu a tento proces se pokračuje. Můžu vám říci, že objem investice, které jsou vloženy ze všech zdrojů, tvoří 15 miliárdů dolarů. Podle objemu investice na jednoho obyvatele Ázerbajdžán zaujímá progresívní pozici mezi bývalými sovětskými repulikami a předbíhá i řadu výchdních evropských států.

Ale není pro nikoho tajemstvím, že investice, zejména cizí investice, se vkládají do zemí, kde vládne stabilita. Vždyť se žádnému investoru nechce riskovat. V souvislosti s tím Ázerbajdžán je moc kladnou zemí pro vložení investice. Stabilita, společensko-politický pořádek, které vládnou poslední dobu v Ázerbajdžánu, dovolily podniknout důležité kroky v oblasti získání investice.

Samozřejmě, že všichni jsme povinní bránit, chránit a upevňovat zařízenou v Ázerbajdžánu stabilitu. Nikomu nedovolíme porušit stabilitu v Ázerbajdžánu, zajistíme ázerbajdžánskému národu život v podmínkách klidu, bezpečnosti a stability.

Tato stabilita nám v budoucnosti dovolí dasáhnout ještě rychlejšího a všestrannějšího rozvoje Ázerbajdžánu. Máme hodně plánů v této oblasti. Všechny oblasti Ázerbajdžánu se musí rozvíjet.

Samozřejmě, že hlavní směr ekonomiky Ázerbajdžánu je to uskutečnění jeho naftové strategie. Nová naftová strategie, která se začala v roce 1994 Hejdarem Alijevem, přinesla Ázerbajdžánu velké úspěchy. Po podepsání "Smlouvy století" se tato strategie uskutečňuje už 9 roků. Díky tomu Ázerbajdžán dost efektivně dodává na světové trhy své naftové a plynové zdroje. Ázerbajdžán velmi úspěšně spolupracuje se zahraničními společenstvími v patřícím mu sektoru Kaspického moře. Do naftového průmyslu Ázerbajdžánu jsou vloženy investice v objemu deseti miliárdů dolarů. Jsou otevřeny desítky tisíc nových pracovních příležitostí, během krátké doby jsou vytvořeny vrtací zařízení, plošiny, naftovody, naftové terminály a jiná potřebná pro naši zemi infrastruktura.

Ázerbajdžán dodává svou naftu na světové trhy už dvěma potrubí. Naftovodem Baku-Novorossijsk se nyní každoročně vyváží 2,5 miliónů tun nafty. Naftovodem Baku-Supsa se v západním směru vyváží 6,7 miliónů tun nafty za rok. Ve skutečnou dobu se buduje naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan, uděláno už 40 procent prácí. Do výstavby tohoto naftovodu jsou už vloženy investice v částce 1 miliárd 200 miliónů dolarů. Na konci budoucího roku oslavíme jeho zahájení.

Ázerbajdžán začal úspěšně pracovat na ložisku "Šachdeniz", které má velké zásoby plynu. Vkládají se prostředky do budování plynovodu Baku-Erzurum a jestli se práce bude pokračovat podle plánu, tehdy se ázerbajdžánský plyn v roce 2006 bude dodávat do Evropy.

Základ všech těch plánů a udělané práce byl dán v roce 1994. Podmínky v tuto dobu byly těžkými a složitými, Ázerbajdžán byl považován za nanejvýš riskantní stát. Pán Prezident Hejdar Alijev udělal velkou práci pro získání investice do Ázerbajdžánu. Konečně obrátil legendu ve skutečnost, ve skutečný příběh.

Součást naftové strategie spočívá v tom, aby získávané od nafty příjmy efektivně sloužily ázerbajdžánskému národu. S tím záměrem byl vytvořen Státní naftový fond Ázerbajdžánu. Vytvoření fondu je mimořadně význačnou příležitostí v současné historii Ázerbajdžánu. Je to průzračné složení, které odpovídá všem mezinárodním standardům. Mezinárodní finanční struktury vysoce oceňují jeho činnost.

Ve skutečnosti v naftovém fondu jsou sebrány prostředky v částce 800 miliónů dolarů. To jsou peníze národa. A proto se veřejnost pravidelně informuje o činnosti naftového fondu. Každý občan musí vědět o částce měnových zdrojů svého státu a musí vědět o tom, jak a v jakých směrech se tyto prostředky utrácejí.

V budoucnosti podle toho, jak se bude rozvíjet hospodářský potenciál Ázerbajdžánu, po otevření nových naftových ložisk v Ázerbajdžánu a po odevzdání do provozu naftovodu Baku-Tbilisi-Džejhan se zvětší samozřejmě možnosti našeho státu. Do Ázerbajdžánu každoročně budou přicházet prostředky odhadující se miliárdy dolarů. Díky těmto prostředkům se v Ázerbajdžánu bude provádět tvořívá práce ve všech oblastech, hodně bude uděláno v oblasti řešení sociálních problemů.

Jak je vám známo, přidělené z naftového fondu prostředky se nejdříve utracejí pro žijící v Ázerbajdžánu v nejsložitějších podmínkách uprchlíky a přesídlence, pro zlepšení úrovně jejich života. Nařízeními pana Prezidenta Hejdara Alijeva bylo přiděleno pro tyto účely 70 miliónů dolarů, pomocí kterých se budují pro uprchlíky a přesídlence nové osady, města, domy. Desítky tisíc uprchlíků a přesídlenců už přestěhovali ze stánkových táborů do moderních domů a tento proces se bude pokračovat. My i dále budeme věnovat velkou pozornost této otázce. Jsem si jist, že v nejbližší budoucnosti všichni uprchlíci a přesídlenci, kteří trpí okupací, budou zajištěni moderními podmínkami.

V Ázerbajdžánu nachází své řešení i jiné sociální otázky. Jak je vám známo, před nedávnem se nařízeními pana Prezidenta mzda pracovníků zdravotnictví, vzdělání, kultury a jiných oblastí zvětšila o 50 procent. O 40 procent byl zvětšen plat důchodcům. To ještě jednou svědčí o tom, že sociální otázky vždycky byly v centru pozornosti našeho Prezidenta. Tato politika se bude pokračovat i dále. Tomu budou sloužit všechny možnosti státu. Není náhodou, že 60 procent rozpočtu přištího roku budou zaměřena na řešení sociálních otázek.

Ázerbajdžán se přemění v budoucnosti v moc bohatý a mocný stát. Když budeme pokračovat naftovou strategii, tehdy za krátkou dobu získáme všestranního rozvoje našeho státu.

Zejména velká pozornost bude věnována naftovému sektoru. Budou uvedeny do chodu nové továrny a závody. Připravuje se plán opatření pro rozvoj podnikatelství a program ekonomického rozvoje v Ázerbajdžánu. Tento mnohostranní program rozvoje dovolí během krátké doby přeměnit Ázerbajdžán v bohatý stát. My máme všechny možnosti: přírodní zdroje, lidský potenciál a hlavně vůli národa. Všichni musíme spojit a konsolidovat svá úsilí a přetvoříme Ázerbajdžán v bohatý a mocný stát.

Velká práce se provádí v Ázerbajdžánu v oblasti výstavby armády. V naší republice je vytvořena silná armáda a tento proces se bude pokračovat. Budu věnovat stálou pozornost dané otázce. Ázerbajdžán musí mít velmi silnou armádu. Ta musí být schopna vyřešit všechny otázky, které před ní stojí. Jsem si jist, že ekonomický potenciál Ázerbajdžánu dovolí udělat všechno možné, aby naše armáda odpovídala nejvyšším standardům a mohla řešit všechny úkoly, které před ní stojí.

Nejtěžším problémem pro naši zemi zůstává arméno-ázerbajdžánský Nahorně Karabachský konflikt. Už dlouhé roky žijeme v podmínkách režímu zastavení palby. Bohužel činnost Minské skupiny OBSE, která se přímo zabývá touto otázkou, stále zůstává bezvýsledně. Stále neutracíme náději. Doufáme, že se předsedové budou zabývat touto otázkou ještě důkladněji a s větší odpovědností. Tato otázka musí najít své řešení. Daný problém může být řešen jen na základě několika zásad a norm mezinárodního práva: ázerbajdžánské země musí být osvobozeny od okupace, jeden milión uprchlíků a přesídlenců se musí vrátit k rodným krbům, územní celistvost našeho státu musí být obnovena. Ázerbajdžán se nikdy nesmíří s takovým stavem a s okupací svých zemí. Všichni musí vědět, že ikdyž my vystupujeme za mír, nepřejeme si obnovování války a usilujeme o mírné řešení dané otázky, přesto naše trpělivost není nekonečná. Ázerbajdžán ať se děje cokoliv osvobodí své země.

Věřím v šťastnou budoucnost Ázerbajdžánu. Jsem si jist, že se naše země bude i dále rozvíjet a upevňovat. Demokracie v Ázerbajdžánu získá další rozvoj, budou zajištěny politický pluralismus a svoboda slova. Naše země se stáne moderním státem. Pro získání toho všeho v Ázerbajdžánu je nutno udělat hodně věcí.

Ale pro uskutečnění toho všeho i pro přetvoření Ázerbajdžánu v mocný stát nejdříve je nutno pokračovat v republice politiku Hejdara Alijeva. Vystupuju dnes na vysoké tribuně a slibuju, že zůstanu věrným této politice, nikdy neodbočím s této cesty a budu pokračovat politiku Hejdara Alijeva.

Obrácím se dnes s této vysoké tribuny k našemu drahému Prezidentu panu Hejdaru Alijevu a říkám: Drahý Prezidente, dosáhneme toho, aby se moderní Ázerbajdžán, který je vaším dílem, stál mocnějším, bohatším a aby dosahl všestranního rozvoje a Vaší cestou my půjdeme k novým vítězstvím.

Ať žije národní vůdce ázerbajdžánského národa, zakladatel moderního Ázerbajdžánu Hejdar Alijev!

Ať žije heroický ázerbajdžánský národ!

Ať žije svobodný a nezávislý Ázerbajdžán!