Projev prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na ceremonii podepsání dohody o partnérství a spolupráci mezi Ázerbajdžánskou republikou a Evropskou Únií - Lucemburk, 22. dubna roku 1996


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Vážené paní a pánové!

Dohoda o partnérství a spolupráci, která dnes bude podepsána mezi Ázerbajdžánskou republikou a Evropskou Únií, je historickou událostí, která má moc důležitý význam pro mladý nezávislý Ázerbajdžánský stát.

Dohoda otevírá široké horizonty pro rozšíření všestranní spolupráci, upevnění zásad integrace, obrany práv člověka, dosažení pokroku a plodné spolupráci vcelé Evropě.

Ázerbajdžán klade velké náděje na budoucí procesy, integraci mezi evropskými státy a jako stejnoprávní partnér je zaměřen se aktivně zúčastnit těchto procesů.

Po získání své státní nezávislosti Ázerbajdžán rozhodně postupuje cestou demokratického, právního, světského státního budování. Během krátké doby byly dosáhnuty velké úspěchy vtéto oblasti. Vrepublice činí víc než třicet politických stran, jsou schváleny pluralismus, svoboda slova, svoboda tisku a svědomí. Cestou referenda byla přijata první demokratická Konstituce nezávislého Ázerbajdžánu, ná základě mnohostrannosti jsou provedeny první demokratické volby do parlamentu republiky.

Konáme velkoměřítkové ekonomické reformy zakládající se na svobodném podnikatelsví a tržní ekonomice. Je přijat a uskutečňuje se Státní porgram privatizace majetku. Zajišťují se všechny podmínky pro vytvoření osobního sektoru a získání zahraničních investic.

Dohody podepsané svedoucími státy světa hrají důležitou roli vdíle integrace Ázerbajdžánu do světového ekonomického sistému. Názorným příkladem tomu jsou naftové smlouvy podepsané se zahraničními společnostmi o společném využití energetických zdrojů ázerbajdžánského sektoru Kaspického moře.

Pro uskutečnění ekonomických reform těsně spolupracujeme smezinárodními finančními institucemi a mezinárodními organizacemi. Zvláštní pozornost věnujeme spolupráci sEvropskou Únií.

Zkušenosti nasbírané Evropskou Únií a úspěchy dosáhnuté vrozvoji demokracie ve státech této Únie, ve vytvoření efektivní ekonomiky, vzajištění blahobytu svých národů jsou překrásným příkladem pro mladé nezávislé státy.

Evropská Únie dosáhla velkých úspěchů i voblasti upevnění a obrany míru a bezpečnosti vcelém světě. Principiální pozice Evropské Únie po mnoha ostrým mezinárodním problémům nejeden krát pomáhaly ve spravedlném urovnání konfliktů jak v Evropě, stejně i mimo její hranice. Doufáme, že se Evropská Únie aktivně zúčastní i řešení problem existujících na Jižním Kavkazu. A tohle účinně ovlivní rychlejší zjednání vnašem regiónu míru a stability.

Vdůsledku útoku učiněného proti Ázerbajdžánu dvacet procent našeho území je obsazeno, jsou zničeny tisíce vesnic, měst, sociálních, zemědělských objektů, památek kultury. Více než milión ázerbajdžánských občanů zobsazených zemí nechali své domy a jsou ve stavu uprchlíků.

Nehledě na velké ztraty, materiální a mravní škodu učiněnou národu jsme přívrženci mírného urovnání konfliktu s Arménií cestou jednání vramcích Minské skupiny OBSE. Pro dosažení míru je nutno přiznat suverenitu států, jejich územní celistvost a neotřesitelnost hranic, je nutno dodržovat mezinárodní právní normy.

Na tomto představitelném jednání ještě jednou oznamuji, že se my i dále budeme držet těchto zásad vdosažení míru mezi Arménií a Ázerbajdžánem.

Proto všechny arménské ozbrojené síly musí být vyvedeny zobsazených území Ázerbajdžánu, uprchlíky se musí vrátit do svých domů.

Ázerbajdžánská republika je hotova poskytnout Nahornímu Garabachu ve složení Ázerbajdžánského státu nejvyšší status existující vmoderní světové praxi. Dosažení míru mezi dvěma státy zajistí stabilitu a ekonomický rozkvět vregiónu.

Využívajíc příležitosti vyjadřuji vděčnost Evropské Únii za humanitní pomoc pro Ázerbajdžán. Humanitní pomoc ulehčila stav stovek tisíc lidí, kteří utrpěli během vojenské agrese. Doufám, že Evropská Únie i dále bude účinně pomáhat vřešení problém našeho mladého státu.

Otevírajíc novou stránku ve vztazích mezi Ázerbajdžánem a Evropskou Únií ještě jednou oznamuji, že uděláme všechno závislé na nás ve jménu míru a stability, ve jménu blahobytu všech národů Evropy.

Děkuji za pozornost.

Noviny "Bakuský rabočij" 4. května roku 1996