Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na závěrečném zasédání Lisabonského samitu OBSE - 3. prosince roku 1996


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

...Přecházíme kprojektu dokladu snázvem "Deklarace Lisabonského samitu". Prosím dát pozor na to, že celý tento text je ve čtverečných závorkách. Mám jednu otázku: Existuje-li možnost dosáhnout vzájemného souhlasu, čemuž je stálá potřeba při konsensu. Protože konsensus je jediným základem pro mír a stabilitu vEvropě. A proto, prosím, dojít do konsensu. Ptám se: Je-li konsensus, aby zlikvidovat tyto čtverečné závorky? Ázerbajdžán.

Prezident Ázerbajdžánu Hejdar Alijev: Pane Předsedo, vážené hlavy států a vlád. Tento doklad nemá konsensus Ázerbajdžánu, protože 20. članek tohoto dokladu je vzávorkách, to znamená, že 20. članek nemá konsensus republiky Arménie. Jak je vám známo, 20. članek je věnován arméno-ázerbajdžánskému konfliktu kvůli Nahornímu Garabachu. OBSE se už dlouhá léta zabývá tímto konfliktem. Po Budapešťském samitu se během dvou roků postupně jednalo. A proto nebude srozumitelným, když ve skutečném závěrečném dokladu Lisabonského samitu nebude nic řečeno o arméno-ázerbajdžánském konfliktu kvůli Nahornímu Garabachu. A proto jsem celý doklad dal do závorek. Myslím, že, abych mohl rozhodnout kvůli této otázce, republika Arménie musí zlikvidovat závorky 20. članku. Když republika Arménie dá konsensus na 20. članek, mohl bych se souhlasit, to je dát konsensus na zlikvidování závorek.

Předseda: Prosím, mít na mysli, že 20. članek tohoto projektu dokladu je ve čtverečných závorkách. Je-li teď konsensus na to, aby zlikvidovat čtverečné závorky, ve kterých je 20. članek projektu? Arménie.

Prezident Arménie Levon Ter-Petrosjan: Je celkem jasně, že vítáme tuto deklaraci. Ale, bohužel, Arménie nemůže odvolat protest na 20. članek a zmínění, která jsem komentoval ve včerejším projevu, nabízím zlikvidovat protest na celý tekst deklarace. Děkuji.

Předseda: Žádá ještě někdo zdelegací vystoupit? SSA.

Místopředseda SSA Albert Gor: Děkuji, pane předsedo. Existující situace mi dává možnost rozumět, že není dosáhnut konsensus ani po jednom dokladu. Ázerbajdžán nezlikvidoval své čtverečné závorky, ve kterých byl celý text. Vzniká otázka: Můžeme-li se domluvit o koordinaci, který musí byt odražen vtomto dokladu, vynechat obsah 20. članku a poprosit zapojit tento obsah do oznamení platného předsedy OBSE a ne do dokladu? Když to bude možným vexistujícím stavu, možná tehdy Ázerbajdžán se souhlasí zlikvidovat své čtverečné závorky zcelého dokladu. To je otázka. Děkuji.

Předseda: Děkuji. Myslím, že je to moc dobré idea. Je takový návrh. Ať doklad bude přijat beze 20. članku a ten bude zapojen do oznámení předsedy spodporou všech členů OBSE mimo státu, který položil kvůli tomuto članku podmínky. Může-li tehdy Ázerbajdžán odmítnout své podmínky a zlikvidovat čtverečné závorky?

Prezident Hejdar Alijev: Podle těchto podmínek Ázerbajdžán vyjadřuje úctu kčinnosti OBSE, kLisabonskému samitu OBSE a já vyjadřuji úctu ke kolegům, kteří se tady sešli a stále dva dni diskutují moc důležité otázky bezpečnosti a spolupráce vEvropě, a může se souhlasit zlikvidovat závorky, to je odmítnout svůj protest kvůli celému članku, když jménem platného předsedy a nacházejících se tady hlav států bude odevzdáno oznámení, o ketrém mluvil předseda naší schůze.

Předseda: Pane prezidente, děkuji, že Jste nám rozuměl. Můžeme-li přijat tento doklad takovým, jaký je - přijímá se "Deklarace Lisabonského samitu" sopravami přijatými během zasédání. Slovo se dává platnému předsedovi OBSE.

Předseda OBSE Flavio Kotti: Pane předsedo, vaše excelence, paní a pánové. Myslím, že se soulasíte se mnou vtom, že atmosféra vládnoucí vLisabonu během celého tohoto ústředního zasédání OBSE skutečně byla výbornou. Chtěl bych poděkovat představitelům Ázerbajdžánu za jejich moc vážný vztah kotázce. Je vám všem známo, že během posledních dva roky není dosáhnut pokrok vurovnání nahorně-garabachského konfliktu a votázce územní celistvosti Ázerbajdžánské republiky. Lituji, že úsilí soupředsed Minské konference ve sbližování pozic stran kvůli zásadám urovnání zůstala bezúspěšnými. Soupředsedové Minské skupiny nabídli tři zásady urovnání nahorně-garabachského konfliktu. Tyto zásady jsou podporovány všemi státy-členy Minské skupiny. Jsou to zásady: územní celistvost Ázerbajdžánské republiky a republiky Arménie, právní status Nahorního Garabachu určený vdohodě na základě samourčení, který dává Nahornímu Garabachu nejvyšší stupeň samořízení ve složení Ázerbajdžánu, zaručená bezpečnost Nahorního Garabachu a celého jeho obyvatelstva, včetně vzájemné povinnosti, které zajišťují dodržování stranami předpisů urovnání.

Lituji, že Arménie nemohla to přijmout. Tyto zásady jsou podporovány všemi jinými státy-účastníky.

Toto oznámení bude připojeno do dokladů Lisabonského samitu. Děkuji Vám, pane předsedo.